Vad gäller vid filmning och fotografering

Vi lever i ett kommunikationssamhälle vilket innebär att vi syns och tar plats i det stora informationsflöde som vi är en del av. Många föreningar och lag nyttjar möjligheten till att kommunicera via sociala medier och vi får frågor om vad som är ok och inte, framför allt när det gäller att publicera bilder och filmklipp på barn och ungdomar.

Det enklaste svaret är Svenska Fotbollförbundets formulering:

”Fotografering/filma är tillåtet i offentliga miljöer, d.v.s vid en fotbollsanläggning samt att bilden/filmklippet får publiceras. Om någon sedan misstycker och vill ta bort bilden/videon så ska det följas.”

MEN! Tänk på att:

  • Det finns barn och ungdomar som utan särskilda skäl inte vill vara med i filmer eller på bilder. Obehag att behöva vara med, ska inte begränsa deras idrottande!
  • Fråga spelare, ledare och domare om de vill vara med i sändningen eller i bilder. Svarar någon nej, respektera detta och publicera ej.
  • Vi rekommenderar alla föreningar och lag att använda appen Min Fotboll vid livesändning av matcher. Särskilt för barn- och ungdomsföreningar/-lag med anledning av den höga nivån av integritetsskydd och dataskydd som finns i Min Fotboll.

Riksidrottsförbundet har publicerat en checklista för bildhantering inom idrottsrörelsen. Nedan utdrag ur den: 

För användning av bilder eller annat rörligt material finns tre tillämpliga rättsliga grunder.

  • Intresseavvägning (hantering av bilder utan samtycke där du bedömt och dokumenterat varför föreningens eller förbundets intressen väger tyngre än personernas som finns med på bilderna)
  • Samtycke (Ett helt och hållet frivilligt ja till att ni använder bilderna – utan risk för konsekvenser om person säger nej)
  • Avtal (Fördelaktigt ett skriftligt avtal – exempelvis vid marknadsföringsfilm, fotografering för tryckt material etc.) Situationer när en intresseavvägning kan vara tillämplig är vid tävlingsarrangemang, fotografering av stora folksamlingar, events, nätverksträffar, träning, match. Sätt upp skyltar och informera alltid att ni fotograferar och vem som är kontaktperson. Exempel på text hittar du i Riktlinjer för bildhantering inom idrottsrörelsen.
    Utbildning, stöd och mallar - Välkommen till Riksidrottsförbundet (rf.se)

Inom idrottsrörelsen eftersträvas samtycke från vårdnadshavare för fotografering, filmning av barn och ungdomar under 16 år. Den som har lämnat sitt samtycke har alltid har rätt att ångra sig och få sina personuppgifter bortplockade.

Vad gäller vid filmning och fotografering.pdf

Vid eventuella frågor, kontakta: