Info om Stockholms FF

Stockholms Fotbollförbunds uppdrag är att driva och utveckla Stockholmsfotbollen (fotboll, futsal och beachfotboll).

Det innebär att:

 • Anordna och administrera tävlingsverksamhet (SvFF:s tävlingsverksamhet exkluderad)
 • Utbildning av domare, tränare, ledare, spelare och föräldrar 
 • Utveckling av fotbollen och föreningar i linje med SvFF:s riktlinjer och Stockholms unika behov

Strategier och styrmodell 2018 - 2023

Till årsmötet föreslår styrelsen inför varje verksamhetsår ett eller flera fokusområden som ska prioriteras kommande år. Inför 2023 har styrelsen föreslagit att strategierna ”Ännu bättre ledare” och "Bättre matchmiljö" som prioriterade områden. Kansliets uppdrag är att fokusera på dessa prioriterade områden 2023 samt de basuppgifter man har att utföra som distriktsförbund i svensk fotboll. Dock skall kansliet även arbeta med samtliga strategier i form av aktiviteter och mål.  

Stockholmsfotbollen

Stockholms Fotbollförbund bildades den 29 mars 1917 och då fanns 28 klubbar och 49 seniorlag registrerade. 2024 är knappt 400 föreningar verksamma i distriktet med 6 400 lag varav drygt 170 klubbar bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

2023 schemalade StFF cirka 40 000 matcher i S:t Eriks-Cupen och ca 5 000 seniormatcher. Till dessa dryga 45 000 matcherna tillkommer alla de tusentals matcher som distriktets föreningar arrangerar i cupspel och träningsmatcher.

Stockholms Fotbollförbund står för ungefär 20–25 procent av all svensk fotboll, beroende på vilka parametrar man tittar på, och 33 procent av alla idrottsaktiviteter för barn och ungdomar i Stockholm. Varje helg är drygt 100 000 spelare i gång i olika seriespel och aktiviteter, en tredjedel av dem är tjejer. Vi utbildar cirka 3 000 domare varje år och har ungefär 10 miljoner utbildningstimmar för ledare och tränare. Den sistnämnda siffran gör StFF till en av Sveriges största utbildningsleverantörer.

Rent matematiskt är all fakta ovan imponerande och än tydligare blir fotbollens betydelse i samhället när man tar i beaktande att närmare 100 000 ledare och föräldrar engageras. Sammanlagt lägger de ner ca 30 miljoner timmar i form av ideellt arbete. Lägg därtill att de över 100 000 spelarna som engageras inom fotbollen varje helg.

Dagens utmaningar i samhället kring barn och ungdomar rör allt ifrån växande barnfetma till psykisk ohälsa som kryper ned i åldrarna. En orsak till detta är att familjer med svag ekonomi inte har råd med en meningsfull fritid.

UEFA har sammanställt en rapport om fotbollens värde. I rapporten går det att läsa att värdet av de positiva hälsoeffekter breddfotbollen bidrar till är hela 2,4 miljarder kronor! Man ser även att det ekonomiska värdet av de sociala effekterna som minskad brottslighet, utanförskap och utbildning uppgår till över 1,2 miljarder kronor.

Stockholmsfotbollen är unik för samhällets välmående!

Intressanta siffor:

 • knappt 400 föreningar
 • Nästan 6 400 fotbollslag anmälde sig till seriespel 2024 (det näst största distriktet har knappt 3 000 lag)
 • i futsal var siffran över 500 lag till säsongen 2023/24. 
 • över 45 000 matcher i Stockholmsfotbollens seriespel
 • över 100 000 spelare 
 • Över 22 000 registrerade futsalspelare (över 15 år) 2024
 • drygt 3 000 domare utbildades 2023
 • cirka 10 miljoner utbildningstimmar för tränare och ledare 2019