Marknad

Att samarbeta med Stockholms Fotbollförbund – Hur företag kan bli en del av visionen – "så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra miljö som möjligt".

Det har gått några år sedan fotbollen i Stockholm organiserades. Livaktigheten har varit stor sedan den 29 mars 1917, dagen då Stockholms Fotbollförbund bildades. 49 lag registrerades då, för över 100 år sedan, nu på 2000-talet har antalet seniorlag varit mellan 400-500 lag.

År 1917 fanns det inte särskilt många bollar till ungdomen, på 2000-talet steg antalet ungdomslag hela tiden. Vad sägs om att det 2021 schemalades över 40 000 matcher i S:t Eriks-Cupen! Att det var hela 5 383 lag anmälda, varav 1 523 var tjejlag från 178 klubbar och 23 kommuner. Mäktigt!

Framtidsfrågorna är många, exempelvis hur nya ledare utbildas, hur stad och kommuner uppvaktas så att satsningen på konstgräs utvecklas, domarutbildning, instruktörsutbildning, för att nu inte tala om den fortsatta satsningen på tjejfotbollen och frågorna kring integration.

Fotboll utövas varje dag under året, och är unik genom sin utbredning och storlek. I det viktiga åldersspannet 6-14 år är där det finns flest spelare. År 2020 var exempelvis det totala antalet spelare i våra serier cirka 95 000, där den största gruppen (flickor och pojkar) kämpar på i S:t ERIKS-CUPEN, som idag är Sveriges i särklass största fotbollsturnering.

Det finns upp över 95 000 aktiva spelare inom Stockholmsfotbollen, detta är ca 33 procent av det totala antalet idrottsaktiviteter i distriktet, vilket gör fotbollen till den största idrotten alla kategorier. En annan sak många inte känner till är att fotbollen idag är den största tjejidrotten i Stockholm. De 40 största föreningarna i Sverige finns i Stockholm och distriktet står för ungefär 25 procent av svensk fotboll.

Rent matematiskt låter allt det här såklart imponerande, och än klarare blir fotbollens samhällsbetydelse när man tar i beaktande de över 400 000 domare, ledare, föräldrar, syskon och anhöriga som dagligen engageras på ett eller annat sätt. Tillsammans lägger de ner mer än 30 miljoner arbetstimmar i form av ideellt arbete varje säsong. Vilket engagemang!

Stockholms Fotbollförbunds vision lyder enligt följande:

Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra miljö som möjligt

Det här är områden som vi vill fortsätta påverka, förändra och förbättra inom Stockholmsfotbollen. Under 2016 genomfördes ett antal olika förändringar inom ungdomsfotbollen. Vi kallar det kort och gott för S:t Eriks-Cupen 2.0:

  • Inget slutspel
  • Inga resultattabeller för barn upp till 13 år (startades 2012)
  • Ingen upp- och nedflyttning i seriesystemen
  • Vi införde "Första fri i 5 mot 5-matcher"
  • Det infördes en extra spelare i 5 mot 5-matcher när något lag ligger under med 4 mål.
  • Det infördes åldersreglering
  • Allt för att ge fler möjlighet att delta

Hur kan företag vara med och bli en del av Stockholmsfotbollen och vår vision?

Vill du ha en mer omfattande presentation av våra partnernivåer och våra olika initiativ så bokar vi mer än gärna ett möte.

Stockholms Fotbollförbund har utvecklat ett antal olika positiva och samhällsnyttiga initiativ. Ett av dessa CSR-projekt är ”Tillsammans för en tryggare matchmiljö” där vi tillsammans med våra samarbetspartners Volkswagen Stockholm och adidas lyfter fram domarna och då framförallt ungdomsdomarna, stöttar dem och påvisar behovet av en förändring av alla inblandades medverkan vid fotbollsplanerna. Projektets olika aktiviteter har fått uppskattning av domarna och fått stor uppmärksamhet i media Förhoppningsvis leder det till att ledare och publik tänker till en extra gång innan de tilltalar domarna negativt. Projektet fortsätter under 2023.

Ett annat projekt är ”Den nya generationens ledare” där syftet var att öka antalet utbildade unga vuxna som ledare i områden klassade som socioekonomiskt utsatta områden och även idrottssvaga områden. Ett trettiotal ledare deltog i den mycket uppskattade utbildningen.

Corporate Social Responsibility – CSR – innebär i korthet att företag, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare – och dessutom tillväxten och lönsamheten

Betydelsefulla Initiativ som skapar förändring

Grönt kort för Fair Play hyllar föredömen

Hösten 2016 introducerade Stockholms Fotbollförbund initiativet Grönt kort för Fair Play som en naturlig del av barn- och ungdomsfotbollen i S:t Eriks-Cupen. Vi noterade att klimatet på och utanför fotbollsplanen hårdnat. Barn och ungdomar som börjar filma, skjuter bort bollar och svär åt domare, med- och motspelare, ett beteende vi verkligen vill få bort. Lösningen blev initiativet Grönt kort för Fair Play.

Syftet med Grönt kort för Fair Play är att lyfta fram och visa på alla goda föredömen som finns inom ungdomsfotbollen. Grönt kort är helt enkelt matchens Fair Play-pris som delas ut av ledarna efter varje match i S:t Eriks-Cupen, och går till en spelare i varje lag som utmärkt sig på ett schysst sätt. Under säsongen 2022 delades över 80 000 Gröna kort ut runt om på Stockholms fotbollsplaner.

Digital koppling av det Gröna kortet

Under våren 2017 startade Stockholms Fotbollförbund ett samarbete med Sportswik som levererade en fullskalig digital lösning åt oss på förbundet. Varje Grönt kort som delas ut till alla föredömen har en unik kod och spelarna som får kortet kan därför registrera sitt kort i vår mobila app. Genom registreringen av kortet kan spelarna dela sitt kort i Sociala medier. Numera är det gröna kortet integrerat i Min Fotboll.

Grönt kort för Fair Play initierades 2016 och konceptet blev så populärt att det numera täcker hela Fotbollssverige och sker i samarbete med Folksam.

Ytterligare information om Grönt kort för Fair Play hittar du HÄR!

Ellevio 50/50-fonden skapar bättre förutsättningar för tjejfotbollen

Undersökningar som vi på Stockholms Fotbollförbund tagit del av visar tydligt att det i vissa Stockholmsområden endast är 5 % av högstadie-tjejerna som i någon form är engagerade inom idrotten samtidigt som det i andra delar av länet uppgår till hela 59 procent. Vi på Stockholms Fotbollförbund tog fasta på det och ställde oss frågorna, varför är det så? Och, hur kan vi skapa förändring?

Stockholms Fotbollförbund har lanserat 50/50-fonden, ett initiativ som uteslutande vänder sig till tjejfotbollen i Stockholm.

Huvudsamarbetspartner för initiativet och till S:t Eriks-Cupen är Ellevio AB.

Stockholms Fotbollförbund och Ellevio har gemensamt beslutat att i samarbete dela ut ekonomiska bidrag till projekt, föreningar och/eller enskilda lag. Stockholms Fotbollförbunds styrka är att kunna dela ut det ekonomiska bidraget nära föreningen eller lagen, vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till ändamålet. Stockholms Fotbollförbunds strategiska fokusområde är att leverera visionen: "Så många som möjligt, så länge som möjligt". Det övergripande syftet med Ellevio 50/50-fonden är att skapa en fond som stärker tjejfotbollen i distriktet, att få fler tjejer att spela fotboll oavsett social och ekonomisk bakgrund. Visionen med Ellevio 50/50-fonden är: "Lika många tjejer som killar".

– På Ellevio tror vi på ett jämställt samhälle där killar och tjejer får samma förutsättningar. Vi har medvetet valt att stödja organisationer där vi kan vara med och driva en förändring kring just detta och samtidigt få nya insikter om vad som driver jämställdheten framåt. Därför ser vi nu fram mot detta treåriga samarbete kring 50/50-fonden, säger Johan Lindehag, vd på Ellevio.

Ellevio 50/50-fonden är öppen för alla fotbollsföreningar och projekt som bedrivs inom Stockholms Fotbollförbund geografiska verksamhetsområde.

Exempel på ansökningar som kan komma att beviljas ekonomiskt stöd är aktiviteter som primärt främjar flickfotbollen i Stockholm. Projekt som syftar till att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden, initiativ för att rekrytera och behålla fler tjejdomare och kvinnliga ledare samt projekt som stöttar idéer för att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll.

Här finns mer information om Ellevio 50/50-fonden!

Vill du veta mer om fler intressanta initiativ? Kontakta: