Hederspristagare

2016 delade Stockholms FF ut det första hederspriset ut. Priset tilldelas en person som under många år på en positivt och framgångsrikt sätt jobbat i förbundets tjänst.

Kriterier för hederspriset:

  • Minst 20 års aktivt deltagande för FÖRBUNDETS räkning. Alltså inte för en enskild klubb.
  • Kommittéearbete
  • Styrelsearbete
  • Domarinsatser
  • Utbildare
  • Kanslianställd
  • Mm mm…

Gärna en kombination av dessa roller.

  • Den aktiva karriären ska ha avslutats
  • Personen ska ha varit ett gott föredöme för StFF och levt upp till den etik och moral StFF vill präglas av.

Genom att klicka på respektive namnen kan du läsa en motivering och en personlig presentation om hederspristagaren:

2016: Gustaf Myhrman

2018: Leif "Myran" Ekstig och Claes Klasenius

2019: Annika Eriksson