Rekommenderade riktlinjer vid anlitande av privata aktörer

Vid Barn- och ungdomskonferensen 2022 var en av diskussionspunkterna; Privata aktörer. En grupp tillsattes för att se över om en certifiering kunde tas fram, något som konstaterades vara svårt. Nu har gruppen tagit fram dokumentet: Privata aktörer – Rekommenderade riktlinjer att följa som vårdnadshavare och förening.

Det finns inget ramverk att luta sig mot gällande privata aktörer i Stockholm då det är allt från enskilda instruktörer till större företag som bedriver verksamhet. Kring utbildningsnivå har Stockholms FF (StFF) endast tillgång till information om Svenska FF:s tränarutbildningar och StFF:s fortbildningar, det vill säga ingen möjlighet med insyn över externa utbildningar som hålls.

Även F-skattesedel och registerutdrag är inget som inlämnas till StFF. Därför bedömer StFF i nuläget att det inte är aktuellt att skapa en certifiering för privata aktörer. Det är den egna individens ansvar att se över behörighet, kompetens och referenser vid anlitandet av en privat aktör och vi uppmuntrar alla att följa våra rekommenderade riktlinjer.  

Vad är privata aktörer?

Stockholmsfotbollen blir alltmer professionaliserad. Delvis i våra föreningar men det finns också fler och flera aktörer som erbjuder sina tjänster. Tjänster som säljs längre ner i åldrarna. Vid en snabb överblick finns över cirka 70 aktörer i vårt distrikt som erbjuder olika typer av tjänster. Branschen är oreglerad och det utförs inga kontroller av aktörer eller personerna som driver de. Det kan vara svårt att kontrollera huruvida en fotbollsinstruktör har utbildning eller erfarenhet.

Att tänka på när man anlitar en privat aktör

Önska att få se utdrag ur belastningsregistret

I belastningsregistret finns uppgifter om de brott som en person har dömts för. Fortkörningsböter syns också i registret, trots att det inte har gått till domstol. Ju grövre ett brott är, desto längre tid finns det kvar i registret. Tiderna är som kortast 3 år och som längst 10 år efter avtjänat fängelsestraff. Belastningsregistret är samma sak som det som i folkmun bland annat kallas för brottsregistret, straffregistret och polisregistret. Till polisens sida om belastningsregistret

Läs mer på StFF:s hemsida under belastningsregisterutdrag

F-Skattsedel

En fysisk person som både bedriver näringsverksamhet och har arbetsinkomster som ska beskattas i inkomstslaget tjänst, exempelvis inkomst av anställning, kan både vara godkänd för F-skatt och ha A-skatt, F-skatt med villkor eller så kallad FA-skatt.[i]

I vissa situationer kan ansökan om F-skatt avslås. T.ex. när sökanden har missbrukat sitt godkännande för F-skatt, brister i redovisning eller betalning av skatter eller avgifter, inte lämnat in inkomstdeklaration, har näringsförbud eller försatt i konkurs.[ii]

Bakgrund och kompetens

Utbildning

Utbildning avgör inte om en fotbollstränare är bra eller dålig för den verksamhet ni ska bedriva. Men det kan vara värt att kolla upp om den utbildningsnivån som uppges stämmer.

Referenser

Hur har du fått kontakt med aktören? Har ni vetskap om andra som tidigare har anlitat aktören? Kontakta gärna referenser och fråga om deras erfarenheter. Har aktören varit i en förening tidigare så kan du kontakta föreningen i fråga för referens. Privata aktörer erbjuder inte endast träningar men kan även erbjuda andra aktiviteter såsom cuper, camper, föreläsningar och diverse utbildningar. 

Ingen garanti på kvalité

StFF anser att följande är viktigt att ha i åtanke. Även om ni följer ovan rekommendationer samt kontrollerar referenser och bakgrund på den privata aktören så finns det inga garantier att det är en kompetent och/eller meriterad instruktör för uppdraget.  

Kontakta Stockholms FF, Mats Lundholm, för att säkerhetsställa utbildningsnivån (notera att detta endast gäller SvFF Tränarutbildningar).

[i]https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.14/423664.html

[ii]https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.14/423672.html#h-Situationer-da-ansokan-om-F-skatt-ska-avslas

Privata aktörer.pdf

Vid eventuella frågor, kontakta: