Preben BoIS fokuserade på spelet

Våren 2022 låg Preben BoIS illa till. Flera gula och röda kort gjorde att de hade höga poäng i Fair Play-ligan. Men nu har det vänt. Här förklarar tränaren Victor Loebbert hur man fick ordning på disciplinen – och dessutom ett bättre spel.

Vad orsakade de höga poängen i Fair Play-ligan?

– Anledningarna var flera. För att vara ett division 6-lag hade vi på pappret ett mycket starkt lag med hög kvalitet på varje position. Vi hade en spelidé med mycket bollinnehav som resulterade att vi fick utstå en hel del tuffa tacklingar och andra tilltag. När vi inte fick med oss domsluten kom vi ur balans. Sedan var det en del tillfälligheter som bidrog till placeringen.

I slutet av det året låg ni väldigt mycket bättre till – hur vände ni situationen?

– Vi uppmärksammade att vårt fokus låg mer på domare och motståndare än på vårt spel, vilket ledde till sämre resultat och spel från vår sida. Kommunikation var nyckeln till att vi lyckades att skapa ett bättre klimat och fokusera på vårt spel resterande del av serien. Det gjorde att fotbollen blev bättre och bidrog till fler leenden på planen.

Har ni fortsatt att jobba med matchklimatet? 

– Självfallet fortsätter vi att prata om vad som är viktigt, men idag behöver vi snarare bli lite tuffare än tvärtom. Det är viktigt att varje spelare känner en viss passion för att nå sin hundraprocentiga nivå.

Hur ser ni på Fair Play-ligan?

– Det är bra att den finns. Vi har varit med om ohållbara situationer där vi mött motståndare som inte borde spela fotboll över huvud taget.

Vem/vilka bär det största ansvaret för matchklimatet?

– Det finns ingen enskild. Alla tillsammans, de bägge lagen, domaren och publiken har ett gemensamt arbete att göra.

Kan förbundet göra mer för att förbättra matchklimatet?

– En faktor som bidrar till negativ stämning i de lägre divisionerna är de hårda reglerna kring ”bänken”*. Att inte ens en skadad spelare som är och kollar på matchen får sitta med sina lagkompisar bidrar till mycket dålig stämning, även om jag kan förstå anledningen.

– Men vi spelar i division 5 där gemenskapen är en av de viktigaste faktorerna till att man fortfarande spelar fotboll, åtminstone i vårt ålderstigna lag.

* Förutom fem avbytare får max sju ledare finnas på spelarbänken. 

Varför dras fotbollen med ett emellanåt negativt matchklimat?

– Tyvärr har det byggts upp en kultur inom fotbollen med tjat, gnäll på domare, filmningar och så vidare som syns hela vägen upp i Champions League och landslagsfotbollen. Om personer som är förebilder för unga spelare agerar så, varför ska då barn och ungdomar göra annorlunda?

– I de lägre divisionerna skulle domarna behöva vara mer kommunikativa. Det kan stundtals vara väldigt frustrerande med domare som bara viftar med kortet och aldrig vill förklara varför de blåser eller hur de har gjort sin bedömning.

– Sedan är det många spelare som inte kan alla regler, eller missuppfattar, vilket är en annan anledning till att det är ett ”svajigt” klimat i de lägre serierna.

Vilka bestraffningar enligt Fair Play-trappan ser ni som rimliga för lag som hamnar högt upp i Fair Play-ligan?

– Ekonomiska böter. Poängavdrag känns för tufft.

Text, film & bild: Juan Martinez/Oiga AB