Praktisk träning utvecklar domarna – ny chans 6 juni

Den 1 maj hölls den första praktiska träningen för domare på Skytteholms IP. 46 matchledare från olika nivåer slöt upp för att utveckla sitt domarskap. Den 6 juni är det dags för nästa tillfälle.

Stockholms FF har under året utbildat drygt 1 050 domare för 9 mot 9- och seniorfotboll. Dessa domare går en grund- eller fortbildningskurs, skriver ett regelprov och springer ett löptest. Med den mängden av domare säger det sig självt att det är väldigt svårt att följa upp alla domare och utveckla dem ytterligare i matcherna de dömer.

I år har ett steg tagits till förbättring genom införandet av ”Praktisk domarträning” för att på så sätt kunna träffa och utveckla fler domare under hela säsongen.

Vid fem tillfällen under säsongen erbjuds domarna en träff med Stockholms FF:s domarcoacher, domarutvecklare och instruktörer under två timmar där domarna utvecklas genom att tänka mer som en domare.   

Spelare, publik och ledare tänker oftast bara på om domaren har tagit ett korrekt domslut eller inte, men ur ett utvecklingsperspektiv får domaren reflektera på varför hen just har tagit det beslutet.

Vad är det domarna får träna på och utveckla? 

 • Har domaren sett till att hamna i en bra position och vinkel för att kunna ta rätt beslut i situationen?
 • Hur blåser domaren i pipan och hur använder hen kroppsspråket för att signalera till spelarna hur tuff domaren tycker att situationen varit?
  • En enkel frispark behöver en enklare signal medan en frispark som kräver en erinran eller en varning behöver en mycket högre och tydligare signal.
  • Använder domaren ett tydligt kroppsspråk så alla förstår vad som gäller?
 • Hur är domarens fysik, klarar hen av att hitta rätt vinklar och springa i drygt 90 minuter?
 • Hur kommunicerar domaren med spelare och ledare?

Praktisk domarträning handlar om att domarna ska få träna och lära sig det man inte kan göra i en utbildningslokal.

Under träningspasset den 1 maj tränade domarna framför allt på tre saker:

 • Utgångspositioner vid fasta situationer
 • Teknik och placeringar för assisterande domare
 • Signaler, tecken, kortutdelnings- och erinransprocedur

Fler filmer och bilder finns på Instagram: stockholms_fotbollforbund

46 domare var på plats från nästan alla distriktets nivåer. Från 9 mot 9-domare upp till domare som är klassificerade för att döma damer division 2 och herrar division 4.

Nästa tillfälle för Praktisk domarträning äger rum den 6 juni kl. 17–19 på Skytteholms IP.

Datum och tid
2024-06-06, 17:00 - 2024-06-06, 19:00
Sista anmälningsdag 2024-06-05
Platser
75
Arrangör
Stockholms Fotbollförbund

Vid eventuella frågor, kontakta: