Ekerö kommun bygger ikapp

Ekerö kommer i sommar att kunna erbjuda sina fotbollsspelare ett fullgott utbud av fotbollsplaner i enlighet med de rekommendationer som finns i Svenska Fotbollförbundets Spela, Lek och Lär. 

På Svanängens IP kommer gräsplanen att beläggas med konstgräs under sommaren. Därmed kommer möjligheten att nyttja planen att öka markant. På kommunens andra stora idrottsanläggning, Träkvistavallen, kommer ett nytt konstgrässystem utan ifyllnadsmaterial att anläggas.

Kommunens tjänstepersoner undersöker, utöver dessa satsningar, ytterligare en centrumnära plats där en fotbollsplan kan anläggas. Planen är att inom några år kunna ha ännu en fullstor plan på plats.

Men satsningarna stannar inte här. Redan nu har diskussionen kommit igång om att kunna erbjuda fotbollsföreningarna i kommunen en inomhushall. Hockeyn kommer troligen inom några år att flytta sin verksamhet från Vikinghallen till en ny hall i anslutning till den befintliga anläggningen på Svanängens IP. Vikinghallen kan då göras om till en perfekt träningsanläggning för fotboll.

Med fotbollsplaner, friidrottsanläggning, komplett utbud av service till både lokala och tillresta föreningar i KOM-hallen plus ny simhall som inrymmer ypperligt fik, kan Ekerö verkligen vara stolta över sin fina Idrottsplats på Träkvistavallen samt utvecklingen som sker i kommunen.  

Vid eventuella frågor, kontakta: