Ungdomsfonden öppnar den 1 februari

Syftet med fonden är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i fotbollsföreningen på fritiden, oavsett social situation. Helt enkelt "så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra miljö som möjligt".

Exempel på beviljade ansökningar är:

  • träningssavgifter
  • träningskläder
  • övriga aktiviteter i fotbollsföreningen

Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa.

Fondens ändamål är:

  • att lämna individuellt ekonomiskt stöd till barn och ungdomar som deltar i Stockholms Fotbollförbunds medlemsföreningars aktiviteter
  • att bidraget lämnas ut till och med det år individen fyller 18 år
  • att bidraget får högst vara 1 500 kronor per ansökan

För att kunna ta del av fondens medel ska den sökande fylla i en blankett och ange vad pengarna ska användas till. Det går bra att ansöka om pengar till träningskläder, cupavgifter eller andra kostnader förknippade med fotbollen.

Blanketten går att fylla i digitalt, men det går även att skicka blanketten till Stockholms Fotbollförbund per brev.

Ungdomsfonden tar emot ansökningar under perioden 1 februari – 31 mars 2024

Ladda ner Ungdomsfondens ansökan

Föreskrifter Ungdomsfonden.pdf

Vid eventuella frågor, kontakta: