Satsning på utbildning för fotbollstränare

Nu kan fler fotbollstränare få en omfattande och högkvalitativ utbildning, vilket gynnar både barn, ungdomar och seniorer inom amatör- och elitverksamhet. 

Samarbetet mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Stockholms Fotbollförbund (StFF) erbjuder blivande fotbollstränare en heltäckande kurs som ska forma framtidens ledare inom svensk fotboll.

Kursen är på deltid och pågår under ett år. Den omfattar alla aspekter av fotbollsledarskap och tränarutbildning och består av ledarskap för barn och ungdom, coaching, ledarskap och psykologi för fotboll, träningslära för fotboll, samt idrottsdidaktik med inriktning fotboll. 

– Vi är väldigt glada för att vi tillsammans med GIH kan genomföra den här värdefulla kursen för framtida fotbollstränare, en kurs som ger dem högskolepoäng som en extra bonus. Kursen är en god investering i deltagarnas framtida karriär inom fotbollsledarskap, säger Kenneth Öberg, förbundschef, StFF.

Målet för kursen är att förbereda deltagarna för olika nivåer av tränarutbildning för att skapa välutbildade tränare på alla nivåer inom svensk fotboll. Det ger även deltagarna den första tränarutbildningen, SvFF D, samt fortsättningsutbildningen UEFA C, innan de avslutar med UEFA B – den högsta tränarutbildningen som arrangeras i distrikten. Samarbetet möjliggör för blivande tränare att snabbt och effektivt utveckla sina färdigheter och kvalifikationer.

– För oss på GIH är det en viktig tradition att skapa utbildningar för att ta fram välutbildade ledare inom svensk idrott. Därför känner vi stor glädje när vi startar denna kurs tillsammans med Stockholms Fotbollförbund som gör att vi kan hjälpa svensk fotboll att utbilda framtidens ledare inom allt från barn- och ungdomsidrott till välutbildade tränare på elitnivå, säger Dan Wiorek, biträdande prefekt, GIH.

Läs mer om kursen på GIH:s webbplats

För mer information kontakta:
Dan Wiorek, biträdande prefekt, GIH, e-post: dan.wiorek@gih.se, 
tel: 08-120 53 752
Kenneth Öberg, förbundschef, StFF, e-post: kenneth.oberg@stff.se 
tel: 08-444 75 08

*Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.