Valberedningens förslag till årsmötet

Den 22 februari är det dags för Stockholms FF:s årsmöte. Valberedningen har nu inkommit med sitt förslag till styrelse och disciplinnämnd.

Styrelseledamöterna Marko Rönnholmen och Björn Ulfberg samt suppleanten och tidigare vice ordföranden Victoria Escobar har avböjt omval. Valberedningen har sonderat terrängen och arbetat fram förslag till ersättare i styrelsen. Som ledamöter är Lena Kling och Pontus Gustafsson föreslagna. Till suppleanter har valberedningen föreslagit Sofia B.Karlsson och Mikael Sörnäs . Minou Sadeghpour står på omval till styrelsen. 

I disciplinnämnden är det också förändringar i vardande. Aldo Diaz, Siri Frimodig och Amani Ali har avböjt omval. Valberedningen har föreslagit nyval av två person till disciplinnämnden, som ska bestå av ordförande och 6-10 ledamöter, Frida Spaak och Saga Ebefors.

 Förslaget ser ut enligt följande:

Styrelsen

Ordförande

Lars Ekholmer – Omval 2024

Ledamöter

Lena Kling – Nyval 2024-2025
Pontus Gustafsson – Nyval 2024-2025
Minou Sadeghpour – Omval 2024-2025

Suppleanter

Sofia B.Karlsson – Nyval 2024
Mikael Sörnäs – Nyval 2024

Ledamöter, valda på årsmötet mars 2023

Kristina Långström – Vald 2023-2024
Anna Dahl – Vald 2023-2024
Dan Törnsten – Vald 2023-2024

Disciplinnämnden

Ordförande

Lars Rahm – Omval 2024-2025

Ledamöter

Jane Lundgren Ericsson – Omval 2024-2025
Jan-Henrik Troedsson – Omval 2024-2025
Frida Spaak – Nyval 2024-2025
Saga Ebefors – Nyval 2024-2025

Valda på årsmötet mars 2023

Ledamöter
Ingemar Ederström – Vald 2023-2024
Roland Nester – Vald 2023-2024
Ebba Ulfberg – Vald 2023-2024
Håkan Öberg – Vald 2023-204

Revisorer

Gabriel Altun - Nyval 2024
Josefine Fors - Nyval 2024

Revisorer, suppleant

Anna Wretman - Nyval 2024

Valberedningen som har arbetat fram förslaget består av:

Peter Göthe, ordf.
Emma Svensson
Mats Jansson
Charlotte Ovefelt
Kristian Kinnunen

Handlingarna till årsmötet hittar du under rubriken Årsmöten och presenteras efter hand fram till 10 dagar innan mötet.

Vid eventuella frågor, kontakta: