Tjejer och killar behandlas lika i Viggbyholms IK FF

Vårens sista projektuppstart med medel från Ellevio 50/50-fonden genomfördes precis efter midsommar, med Viggbyholms IK FF som värd, för att dela ut en check till deras projekt ”Tjejer och killar exakt lika”.

Solen sken från en klarblå himmel och det serverades en härlig fika precis intill gräsplanen på Hägernäs IP. 

En stor delegation från föreningen var på plats med ordförande Fredrik Härdling, sportchefen Andreas Häggblom och två spelare/ledare Paulina Österman och Hannah Andersson mötte upp vid den naturgräsgröna Hägernäs IP och bjöd god fika i strålande solsken. 

Paulina och Hannah har båda gått StFF:s längre ledarskapsutbildning Framtidens Fotbollsledare. Det var extra kul att de var med och är en del av föreningens satsning på tjejer. 

Föreningen har under många år haft ett tydlig fokus på tjejfotboll och ansökan handlar om hur föreningen kan bli ännu bättre. Klubben har frågat några av tjejerna vad de vill att föreningen kan göra mer för att utveckla flick- och damverksamheten.  

Fredrik vad har tjejerna önskat?  

– De vill ha bra tränare som de har förtroende för och som är kvar över en längre tid. Det skapar en trygg och motiverande miljö. Det är också viktigt att laget hålls ihop, inte har för många grupperingar och att man har kul tillsammans, gärna med aktiviteter utanför planen. Viktigt att de själva får vara med och bestämma då det gäller lagets verksamhet

Vad tänker ni i föreningen att satsningen ska handla om?  

– Vi vill fortsätta arbetet med ”tjejer och killar exakt lika” enligt Vigganmodellen; det vill säga lika mycket fokus och resurser på tjejer och killar så som fördelning av plantider, fördelning av tränare, material, informationsträffar och utbildningar, ekonomiskt till lag och spelare, kommunikation etcetera. Vi vill stötta hela vägen, från välkomnandet till Viggan och bildandet av lag för att få flera kvinnor engagerade som ledare och tränare till junior- och seniorverksamheten, för att stötta det livslånga intresset för idrottande.  

Andreas, lite mer specifikt – Hur tänker ni er att göra detta? 

– Vi har något vi kallar Fotbollsleken när spelare och föräldrar först kommer till föreningen. Där tänker vi oss att jobba med välkomnandet av föräldrarna och specifikt mammorna. Vi berättar hur viktiga de är för barnen och föreningen, hur de kan bidra och hur vi kommer att stötta dem. Även berätta vilken fantastisk upplevelse det kan ge föräldrarna. Vi hoppas bland annat kunna bjuda in StFF:s distriktschef Andrea Möllerberg för att berätta vikten av kvinnliga ledare vid uppstarten av nya lag. 

– Sen tänker vi oss ett fördjupat samarbete mellan lagen och få hjälp med att skapa bra aktiviteter för att både stötta ledarna och tränarna. Vi har idag ledarträffar löpande under året och vi hoppas kunna göra dessa ännu roligare och utvecklande. Här tänker vi oss att bjuda in föreläsare på teman som effektiva ledarteam, lagskänsla etcetera, men vi ska lyssna in ordentligt på vad både ledarna och spelarna tycker.  

– Vi vill också jobba med kvinnliga förebilder för att skapa fler kvinnliga tränare. Där tänker vi oss stöd med att samla kvinnor till utbildningsträffar där de inspireras och coachas till att bli tränare och stärka dem som redan är tränare. Vi arrangerar redan idag utbildningsträffar för män och kvinnor och vill nu köra separata träffar för kvinnor för att sänka tröskeln och tror då att flera vill vara med. Här tänker vi bjuda in kvinnliga föreläsare och inspiratörer, gärna personer som redan finns i föreningen. 

Hannah och Paulina hur tänker ni som spelare och unga ledare? Ni är ju verkligen förebilder för de yngre tjejerna i föreningen. 

– Vi skulle vilja bjuda in alla föreningens tjejspelare till olika träffar. Vi tänker att tjejerna själva ska få bestämma vilken typ av träffar det ska vara. Men vi tänker oss lite olika teman som att till exempel att åka på en match i damallsvenskan, jobba med samarbetsövningar över laggränserna, genomföra Flickfotbollens dag och bjuda in föreläsare som vi haft på Framtidens Fotbollsledare som pratar om värderingar, självkänsla och självförtroende.

Hannah och Paulina blir mer och mer engagerade ju längre samtalet pågår och de lyfter vikten att göra tjejerna delaktiga i satsningen. De hoppas genom sitt engagemang och sitt nätverk i föreningen kunna engagera fler tjejer i satsningen. De ser fram emot att få i gång tjejträffarna för att kunna erbjuda både kul och lärorika möten framöver. 

För oss är det extra kul att se att Paulina och Hannah är med på detta möte och därigenom blir en del av satsningen med stor möjlighet att påverka. 

Som vanligt önskar vi föreningen stort LYCKA TILL med den här extra satsningen på tjejfotboll och hoppas också få komma tillbaka och vara på plats vid någon av de aktiviteter man kommer genomföra.