Start för 50/50-fondsprojektet "Flickfotboll i Vendelsö IK"

I slutet av augusti besökte vi Vendelsö IK för en projektuppstart med medel från Ellevio 50/50-fonden. På plats var klubbchefen och ansvarig för projektet Ferhat Boz och hans kollega Johan Doverland.  

Vendelsö ser att antalet tjejer som slutar spela fotboll i en viss ålder har ökat de senaste två åren. För att göra en förändring fokuserar klubben på att kunna behålla så många spelare som möjligt - så länge som möjligt. 

De tror att flickfotbollen i Vendelsö IK Fotboll kan växa genom att lägga kraft på att behålla egna spelare och bibehålla intresset för fotbollen genom en tydlig och trygg verksamhet. De tror till exempel att det i dagsläget finns tjejer som kanske inte vågar eller känner sig bekväma med att ensamma komma ner och börja spela fotboll i ett redan befintligt lag. Därför vill man testa ett insteg in i fotbollen, hitta en modell som passar föreningen och som lockar fler tjejer att börja spela fotboll. 

Ferhat, vad har ni för planer? 

– Vi vill starta ”Öppna träningar” där vi en gång i veckan erbjuder gratis träningar för tjejer som inte spelar fotboll idag. Efter varje träning vill vi även bjuda tjejerna på fika för att få en härlig avslutning på träningarna och även få med det sociala utöver fotbollsbiten. Under våra träningar kommer vi ha minst två ledare. Genom att ha etablerade flickspelare och förebilder på plats så vill vi att det inspirerar fler tjejer att börja spela fotboll. 

– I september och oktober kommer vi börja med öppna träningar för flickor 10-12 och 13-15 år för att se intresse och utfall. För flickor i 16–19-årsåldern tänker vi oss i november erbjuda Fotboll Fitness. Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund och vi spelar på en mindre plan där all träning genomförs med boll. Inga tävlingsmatcher spelas mot andra föreningar. Passen anpassas efter deltagarnas nivå och ålder samt kunskapsnivå.  

Johan ni pratar också om att genomföra en Flickfotbollens dag, vad innebär det? 

– Vi tänker oss att genomföra en dag under hösten för att bland annat avsluta den öppna verksamheten, men även bjuda in våra flickspelare i klubben tillsammans med andra flickor utanför vår verksamhet. Under Flickfotbollens dag vill vi arrangera olika aktiviteter av roligare slag. Exempelvis lagtävlingar, teambuilding, smålagsspel och individuella tävlingar med mera. Vi kommer också att bjuda på något att äta. Vi hoppas även att kunna genomföra en liknande dag under våren. 

Är det något annat ni tänker göra under projekttiden? 

– Vi vill alltid veta varför spelare slutar spela fotboll hos oss, killar som tjejer. Vi har pratat om att undersöka detta men har än så länge inte en modell för detta. Vi har dock hört att andra föreningar i Ellevioprojekt har gjort detta och kommer att kontakta dom för tips och idéer, säger Ferhat. 

– Vi är också intresserade av att bjuda in Andrea Möllerberg och ”Mammor i Fotbollsskolan” då vi startar nya lag. Där hoppas vi att kunna locka fler mammor (kvinnliga ledare) till träningsgrupperna. 

Under våra möten med Ferhat och Johan har vi pratat en hel del om olika aktiviteter som andra Ellevioföreningar upplevt som lyckade satsningar, men också att ta hjälp av våra kollegor på RF-SISU Stockholm med föreläsningar och aktiviteter för målgruppen. Nu startar Vendelsö IK som beskrivet ovan. Vi tänker också att det är viktigt att lyssna med målgruppen vad den skulle vilja se händer i föreningen som skulle locka fler att börja men också att stanna i verksamheten. 

Vi önskar Vendelsö IK, Ferhat och Johan lycka till med föreningens Ellevioprojekt ”Flickfotboll i Vendelsö IK”!