Angående serielösa matcher kontra resultat och tabellförbud

Under föregående veckas Barn- och ungdomskonferens, informerade StFF om en nyhet inför kommande säsong, nämligen "Serielösa matcher". Det innebär att det blir enklare att anpassa nivåer och antal matcher utifrån den trupp man tränar och på så sätt kunna erbjuda alla spelare lämpliga matchutmaningar på rätt nivå och att matcherna förhoppningsvis blir jämnare.

Digitala möten om serielösa matcher

För några år sedan tog svensk fotboll ett beslut om att ta bort resultat och tabeller för barn upp till och med 12 år. Det beslutet genomfördes för flera år sedan.

Det vi gör nu med serielösa matcher har ingenting med det beslutet att göra, det är två helt skilda beslut. Beslutet kring serielösa matcher har ingenting med tävling, matchresultat, serietabeller eller dylikt att göra.

Vad är serielösa matcher?

För lag upp till 12 år redovisas inga tabeller eller resultat. Det ger oss möjligheten att bli mer flexibla.

Lag A kan möta Lag B

Lag A kan möta Lag C

Lag B behöver inte möta Lag C. Vi redovisar ju ändå ingen tabell.

Lag A, B och C kanske har valt olika antal matcher, vilket är en möjlighet i det nya systemet.

Tidigare har lag lagts in i serier och så har alla lag i samma serie mött varandra en eller två gånger. Alla lag har tvingats till lika många matcher och på samma nivå. Vi har siktat in oss på att erbjuda lagen 13 matcher, men om 1-2 lag i samma serie har dragit sig ur så har alla andra lag i den serien fått färre matcher. Så har det fungerat fram till idag.

Från 2024 och framåt kommer man få välja antal matcher i samband med att man anmäler lag. Om man vill kan man anmäla laget till 13 matcher. Gör man det kommer det bli på exakt samma sätt som tidigare. Man får 13 matcher, varje match har ett resultat, men ingen serietabell presenteras. Att de 13 lag man mött under året kanske inte möter varandra är helt ointressant eftersom en tabell inte presenteras.

Men om man vill kan man välja 6 eller 10 matcher i stället. Och om man vill kan man anmäla ett lag med 13 matcher, och ett lag till med 6 matcher.

Man kan också i åldrarna 10-12 år välja olika nivåer, och då kanske olika antal matcher i de olika nivåerna.

Man kan t ex välja ett lag i Medel-nivån med 13 matcher. Och så ett annat i Lätt-nivån med 6 matcher.

Hur man väljer är upp till varje lag/ledare/förening. Men med systemet ”Serielösa matcher” blir det enklare att anpassa nivåer och antal matcher utifrån den trupp man tränar och på så sätt kunna erbjuda alla spelare lämpliga matchutmaningar på rätt nivå.

Men återigen, det har ingenting att göra med ”tävling” eller ”matchresultat”. Det man möjligen kan säga är att beslutet om att ta bort tabeller och redovisade resultat i åldrarna 8-12 år är en förutsättning för serielösa matcher.

Garanti antal matcher

En annan fördel med nya systemet är att vi bättre kan garantera rätt antal matcher.

Lag A ska möta Lag B

Lag C ska möta Lag D

Om Lag B och D har dragit sig ur kan vi i stället lotta ihop Lag A mot Lag C under säsongens gång. Vi redovisar nämligen inga resultat och tabeller. Det här är något vi inte har kunnat göra tidigare men som nu blir möjligt med ”serielösa matcher”.

I skrivande stund är vi inte helt säkra på att vi kan leverera detta redan till säsongen 2024, men å andra sidan har vi aldrig kunnat leverera det i det gamla systemet.

Mottagandet

Av de personer som är insatta i ungdomsfotboll och som hört och förstått tankarna kring serielösa matcher - är minst 95 % positiva. Kanske fler.

Vi säger inte att systemet är perfekt. Det finns även risker och problem med serielösa matcher. Men möjligheterna är klart större och riskerna och problemen är klart färre än i dagens system.

Vi kommer löpande att kommunicera om nyheten ”serielösa matcher” på olika sätt för att alla inblandade ska känna sig trygga med vad denna nyhet innebär.

Med förhoppning om en positiv utveckling av Stockholmsfotbollen.

Björn Eriksson
Tävlingschef