Sida för remisser gällande anläggningsfrågor

Norrtulls SK lämnade in en motion till Stockholms FF:s årsmöte gällande att föreningar ska vara remissinstans vid anläggningsfrågor. Mötet beslutade enligt StFF:s styrelse förslag, att förbundet kvarstår som remissinstans och publicerar inkommande ärenden på hemsidan. Berörda föreningar tar kontakt med StFF:s kansli för vidare dialog. Nu har det första ärendet kommit till Stockholms FF.