Förändringar gällande domarkurser

Till 2024 kommer lite nyheter gällande domarutbildningarna. Det rör dels åldern för grunddomarkurser de som ska döma 7 mot 7-fotboll, för samma kategori ändras grunddomarkursens upplägg hos föreningar och nyheter med kursmaterialet till föreningsinterna 5 mot 5-utbildningar.

Ålderskrav för grunddomarkurs 7 mot 7

Till säsongen 2024 kommer ålderskravet höjas till 15 år, det vill säga att personen ska vara född 2009 eller tidigare. Det finns flera olika anledningar till att vi valt att hölja åldern igen (detta gjordes senast inför säsongen 2021), den största anledningen är att det inkommit önskemål från våra föreningar. 

Vi ser tyvärr att många av våra yngsta domare har svårt att sköta det administrativa kring matcherna, dels att komma till matchen i tid, dels att sköta arvodet korrekt efter matchen.

Med en höjning av åldern tror vi även att domarna kommer vara mer mogna i kommunikationen med både spelare och ledare.

Föreningskurser

Utöver att vi på Stockholms Fotbollförbund arrangerar grunddomarkurser för 7 mot 7-fotboll, kan även föreningar göra det. Många föreningar använder denna möjlighet varje år, vilket vi ser väldigt positivt på.

Under de senaste åren har intresset för föreningskurserna för 7 mot 7-domare ökat enormt, och vi får fler och fler utbildade domare varje år. Det är självklart en trend som är väldigt positiv, men tyvärr gör det också att antalet matcher som kan tilldelas våra utbildade domare minskar årligen. Vi har under de senaste åren endast haft möjlighet att dela ut 4–8 matcher var per domare och år. Många av våra domare tappar därmed intresset då de inte får möjlighet att utvecklas och slutar efter sitt första år.

Till spelåret 2024 kommer vi utbilda färre domare, med målsättningen att de domare vi utbildar ska få fler matcher att döma, utvecklas i sitt domarskap och vilja döma vidare kommande säsonger. 

För att arrangera en domarkurs som förening behöver man ansöka om det. Vi kommer sedan fördela ut domarkurserna mellan klubbarna för att få en så jämn geografisk spridning som möjligt, samt premiera de föreningar som själva tillsätter domare till sina 7 mot 7-matcher. Det kommer inte vara möjligt för någon klubb att hålla mer än en grunddomarkurs i 7 mot 7-fotboll. 

Under rubriken 7 mot 7 hittar du mer information

Kursmaterial till 5 mot 5-utbildning

Vi har tidigare inte haft någon särskild 5 mot 5-utbildning, men nu har vi tagit fram en inför säsongen 2024. Det finns två olika delar i materialet som föreningen kan köpa, dels en powerpointpresentation, dels en digital utbildning via utbildningsplattformen AddWisdom. 

Ni som förening väljer själva vilken utbildning som ni vill att era 5 mot 5-domare ska ha. Det är inget krav att utbilda domarna med materialet, men vi vet att material till en separat 5 mot 5-kurs har varit efterfrågad. 

Det finns inget ålderskrav för att döma 5 mot 5-fotboll, men vi rekommenderar att de som dömer bör vara 13 år eller äldre. 

Under rubriken 5 mot 5 hittar du mer information