"Värdegrundsarbete är viktigt"

Rågsveds IF har sedan 2017 arbetat med riktat trygghets- och värdegrundsarbete. Föreningens klubbchef Tobias Tegnestrand menar att fler föreningar borde starta ett värdegrundsarbete tidigt med lagen, så att det bidrar till att implementera en kultur i föreningen. Det förbättrar matchmiljön på sikt, men man har också en handlingsplan vid akuta ärenden.

- Vi insåg att vi hade dåliga rutiner för hur vi hanterar händelser vid match och träning samt att vi inte hade någon bra metod för hur värdegrunden skulle implementeras i verksamheten. I denna process startades trygghetsgruppen som i ett första steg, med stöd från sakkunniga personer, tog fram handlingsplaner för hur föreningen ska agera vid olika situationer som kan uppstå, berättar Tobias Tegnetrand.

Hur arbetar ni med matchmiljön?
- Det proaktiva arbetet för en tryggare matchmiljö stavas värdegrundsarbete, där vi, med stöd från RF- SISU Stockholm har årliga värdegrundsträffar samt värdegrundscoacher som finns som ett stöd för lagen i arbetet att implementera värdegrunden i den dagliga verksamheten. I alla lag ska det finnas en värdegrundsansvarig ledare och denna ska ansvara för det dagliga arbetet med värdegrunden i lagen, men också säkerställa att den efterlevs under träningar och matcher. 

- I händelse att vi får kännedom om en incident i samband med match så agerar vi alltid utifrån handlingsplanen där de olika stegen varierar lite beroende på vad det är som har hänt. Skulle de vara så att det är en ledare som misstänks ha agerat på ett felaktigt sätt, så utreder vi detta och vidtar lämplig åtgärd vilket kan vara allt ifrån en varning till att man stängs av som ledare. Det är dock viktigt att vi utöver detta alltid påbörjar ett proaktivt arbete med den aktuella personen så att liknande incident inte sker igen. I alla fall är vi också noga med att föra en konstruktiv dialog med alla parter som domare, motståndare, föräldrar och i vissa fall förbund. 

Tobias säger också att i händelse av att deras ledare upplever att ett annat lag har bidragit till en dålig matchmiljö, har man som rutin att kontakta klubben i fråga.

- Detta för att få kännedom och chans att arbeta med problemet. Får vi inte någon respons, kontaktar vi förbundet, men de flesta klubbar brukar vara väldigt positivt inställda till att vi hör av oss. 

Har du några tips till andra föreningar?
- Vänta inte! Starta trygghetsarbete idag så att ni står redo om/när något händer.  Mitt andra tips är att börja ert värdegrundsarbete tidigt med lagen så att detta sätter sig som en kultur i klubben. Det finns mycket stöd att få både från StFF och RF-SISU Stockholm så ni kommer inte att behöva uppfinna hjulet på nytt. Ta även inspiration från hur andra klubbar jobbar, avslutar Tobias Tegnestrand.