50/50-fonden ska ge fler kvinnliga ledare i Boo FF

Måndagar verkar vara den dag då flest projektuppstarter sker i Ellevio 50/50-fonden. I början av september besökte vi klubbdirektör Jörgen Alevad på Boovallen för att prata om Boo FF:s projekt ”Fler kvinnliga ledare”.

Boo har tidigare jobbat med satsningar på flicksidan, senast 2020 då klubben arbetade för ett bättre samarbete och koordination på flicksidan och bland annat genomförde en stor undersökning bland flickor 12 år och uppåt angående ”Vad får tjejer att fortsätta spela fotboll?” Nu vill föreningen jobba med kvinnliga förebilder inom verksamheten för att få ännu fler kvinnor att vilja och våga ta roller inom verksamheten. Jörgen vill att föreningen ska öka antalet tjejer som fortsätter som instruktörer/tränare/domare då det idag är lite för många tjejer som ”för tidigt” hoppar av ledarroller.

Jörgen menar att han vill vara med och förändra fotbollsbranschen, han tror att om vi har fler förebilder ute i verksamheten kan vi över tid öka antalet tjejer som blir fotbollsarbetare i olika former.

Hur tänker ni er att arbeta i projektet?

– Vår tanke har varit att knyta till oss kvinnliga fotbollsutvecklare som i en projektroll ute i verksamheten skall arbeta med att utbilda ledare, bygga vidare samarbeten i flickverksamheten och stötta kvinnliga domare. Genom att vara aktivt närvarande i hela flickverksamheten och på sikt skapa förutsättningar för att fler tjejer vill jobba i fotbollsverksamheten. Idag har vi från och med nu två tjejer med dessa roller. 

– Vi vill också skapa ett kvinnligt ledarnätverk där vi samlar föreningens kvinnliga ledare för föreläsningar, erfarenhetsutbyten och workshops. Jobba aktivt med ledarskap och samhörighet för alla kvinnliga ledare i föreningen. Har pågår samtal med RF-SISU Stockholm och vi hoppas att ro i land detta inom kort

– Vi vill också skapa ett ledarprogram för unga kvinnliga ledare och identifiera kvinnliga ledare som förebilder med möjlighet att arbeta inom fotboll på sikt. Här har vi redan några stycken som sitter i vår styrelse, är tränare och domare. Detta vill vi fortsätta med.

– Sist men inte minst vill vi skapa ett fokusprogram för unga kvinnliga domare. Vi har idag väldigt många tjejer som är ungdomsinstruktörer och skulle vilja ha större representation av tjejer även på domarsidan. Vi skulle vilja ha en tjej som skapar relation med alla våra tjejdomare. Som besöker matcher, coachar och stöttar men som också bjuder in till träffar för erfarenhetsutbyte, föreläsningar och information. Allt med syfte att få fler tjejer att döma fotboll längre. Vi har ett namn på gång och hoppas inom kort kunna presentera personen i fråga.

Det låter som att Jörgen och Boo FF har en plan för vad man vill göra men även koll på varifrån de kan få hjälp och stöttning. Här är inte bara Ellevio inblandade utan även RF-SISU Stockholm, kommunen och bostadsbolaget Magnolia.

Boo en stor flickförening med cirka 1 000 flickspelare, 30 procent av ledarna är kvinnor med många kvinnliga ungdomstränare och domare. I övrigt pågår ett projekt för att främja psykisk hälsa. Föreningen har även, sedan ett halvår tillbaka, en ungdomskommitté som jobbar med ungdomspåverkan och samhörighet utanför planen.

Vi önskar Jörgen och Boo FF stort lycka till med sin fortsatta satsning på tjejfotbollen i klubben.

Vid eventuella frågor, kontakta: