Rekordtidigt årsmöte – motioner senast den 15 januari

Med anledning av olika omständigheter kommer Stockholms Fotbollförbunds årsmöte att äga rum redan den 22 februari 2024. Norrtulls SK motionerade till årets årsmöte om att öka föreningsengagemanget, en motion som kan klubbas igenom först vid kommande årsmöte men vi avser efterleva andemeningen redan nu genom att vi flyttar fram datumet för motioner till den 15 januari.

I Stockholms FF (StFF) stadgar står det att årsmötet ska äga rum 14 dagar före Svenska FF:s (SvFF) årsmöte. StFF brukar hålla sitt årsmöte den första tisdagen i mars med förbehåll om den dagen ligger under vecka 9 (sportlovsveckan), då har mötet flyttats till den andra tisdagen. Då SvFF:s årsmöte 2024 är planerat till den 16 mars kan StFF:s inte gå av stapeln den 5 mars. Och eftersom vi inte vill arrangera årsmötet under sportlovsveckan kommer årsmötet äga rum så tidigt som den 22 februari. 

Motion från Norrtulls SK

För att öka föreningsengagemanget motionerade Norrtulls SK om förändringar av stadgarna. Motionen i sin helhet.

Styrelsen höll med i resonemanget om vikten av föreningarnas delaktighet 
och påverkansmöjlighet och yrkade på bifall, däremot kommer handlingar att skickas som tidigare senast tio dagar före mötet.

Stadgeändringen har godkänts av SvFF och ska formellt röstas igenom på årsmötet 2024, men vi avser genomföra förändringen redan nu.

Om er förening vill ändra på något i distriktets verksamhet är det dags att börja diskutera vilka förbättringar som ni vill genomföra. Senast den 15 januari ska motioner till Stockholms FF:s årsmöte vara förbundets styrelse tillhanda. Motioner ska sändas in per post eller scannas in och mejlas till Stockholms FF. Motionen måste vara undertecknade av behörig person i föreningen.

Följande står att läsa i våra stadgar under 2 Kap 5 § om årsmötets motioner enligt Norrtulls förslag.

5 § Motioner

Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. Rätt att inge förslag tillkommer inom StFF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande. Föreningens motion samt utlåtande ska vara undertecknat av föreningens firmatecknare.

Årsmötet 2024 äger rum den 22 februari, på Stockholms FF:s kansli i Solna. 

Läs mer om årsmötet i våra stadgar! Klicka in på rubriken Stadgar och läs under 2 Kap, Årsmöte.