"Vi vet att modellen fungerar"

Två föreningar. 143 år av historia. Att slå ihop klubbar kan gå med ett klubbslags hastighet. Att skapa en gemensam kultur tar längre tid.

– Vi ska ta det bästa från bägge världarna. En viktig del i det är att ge tränarna så bra stöd det går, säger Sebastian Olivenbaum i nybildade Österåker United FK.

Han är som han uttrycker det ”born and bred” i kommunen. Satsningen på en spelarkarriär började i knatteskolan i slutet av 1990-talet och pågick i nästan 15 år. Då bestämde Sebastian Olivenbaum för att bli tränare. Han hann dock med att bilda en egen förening, Österskärs TFF, parallellt med att han tränade pojklag i IFK Österåker.

– Det var väl ett symptom på att en spelare som jag saknade en plats i den befintliga verksamheten. Jag var 17, 18 år och ville träna ett par gånger i veckan. Och jag var knappast ensam om det, säger han.

Fusionsförsök mellan IFK Österåker och Åkersberga BK hade gjorts tidigare, men det fanns alltid styrelseledamöter i någon av föreningarna som motsatte sig ett samgående. Under pandemin lades ändå grunden till något gemensamt. Ett samarbete kring de äldre årskullarna på pojksidan startade. Det syftade till att dels får fler att spela längre, dels skapa spetsigare lag i de äldre serierna.

– Det fungerade bra och den fortsatta dialogen ledde fram till årsmötenas beslut. Det kommer så klart att ta tid att få till en enhetlig kultur, men jag skulle säga att vi är på god väg. I IFK Österåker lade man större resurser på tränarna, medan Åkersberga BK var starkare organisationsmässigt. Nu plockar vi russinen ur bägge kakorna och skapar något bra, säger Sebastian Olivenbaum.

Just satsningen på de äldre årskullarna har fortsatt i en egensnickrad modell. Österåker United delar in årskullarna 15–19 år i tre nivåer: spets, ambition och bas. I spetslagen är belastningen högst med fyra träningar i veckan. Till dessa sker en kontinuerlig uttagning. Ambitionslagen har också relativt hög belastning. Här kan spelare som siktar uppåt, eller som fortfarande dubbelidrottar, utmanas ihop med spelare som vill ta steget upp från den lägre nivån. I spets- och ambitionslagen är tränarna alltid arvoderade. I baslagen bestäms verksamheten ihop med spelarna. Kraven är lägre, fokus ligger på att ha roligt och träningarna präglas av mycket spel. Här kan en förälder fungera som ledare.

        Vi ser att modellen fungerar. Vi har mycket större kullar nu än för några år sedan. Vi kan även rotera spelare som behöver ytterligare utmaningar mellan årskullarna. Allt handlar om att ge fler individer utmaningar utifrån deras egen nivå.

Österåker United har i två klubbslag på årsmöten blivit en av distriktets största föreningar. Cirka 1 700 spelare och mellan 300 och 400 ledare servas numera av ett kansli med sex medarbetare där tre är heltidsanställda. Hälften av den fasta personalen kommer att syssla med fotbollsutveckling. Sebastian Olivenbaum har ansvaret för pojksidan, medan kollegan Johan Runnader har motsvarande roll på flicksidan. De yngsta årskullarna får en helt egen fotbollsutvecklare i Gustavo Borgenengh.

– Det stora genomgående behovet jag ser är att det krävs tydligare styrning från vår sida när det gäller träningarna. Det är flera som är osäkra på hur en fotbollsträning ska bedrivas utifrån åldern de ansvarar för. Det förekommer också en hel del Youtubeövningar som ibland kan vara alldeles för avancerade och där syftet dessutom är oklart, säger Sebastian Olivenbaum och fortsätter:

– Samtidigt får vi inte gå in och peta för mycket. Det finns ett grymt engagemang hos många tränare som vi måste ta vara på. Vi vill inte att vare sig våra spelare eller tränare ska vara radiostryda från kansliet.

Österåker United FK har vid sidan av den rent fotbollsmässiga utbildningen även en värdegrund som ledare, spelare och föräldrar måste ta del av. Bland tränarna finns en lite mer omfattande del som kallas ledarkompassen.

– Den innehåller allt från hur vi beter oss mot varandra till att förklara vikten av att alla får speltid under matcherna, säger Sebastian Olivenbaum.

Att få fler ungdomar att fortsätta spela längre var en uttalad målsättning i samgåendet mellan de bägge föreningarna. En annan bit är att förlänga brinntiden hos ledarna.

– Där lägger vi mycket krut på att förklara vikten av att fördela ansvaret mellan föräldrarna. Tränarna ska främst ägna sig åt fotbollen. Om det är betungande att vara kassör, då kan fler än en dela på den uppgiften. Vi har inga exakta nyckeltal, men ett riktmärke brukar vara 5–7 barn per tränare.

Sebastian Olivenbaum berättar att föreningen inte ställer några krav på att föräldratränarna ska ha en viss utbildningsnivå. Det är morot som gäller framför piska. I stället tittar han och kollegorna från kansliet på lämpligheten.

– Självklart vill vi att alla går såväl förbundets som våra interna utbildningar. Men det finns beprövad erfarenhet också. Den är nog så viktig. Har vi en förälder som inte gått en kurs men som skapar en bra verksamhet för sitt lag så stöttar vi hen på andra sätt, säger Sebastian Olivenbaum.

Österåker United FK föddes formellt den 1 januari 2023. På vägen till en enhetlig fotbollskultur har klubben fortfarande en bit kvar att gå. Sebastian Olivenbaum tror dock att den nya satsningen med fotbollsutvecklare i föreningen kommer att innebära ett lyft.

– Absolut. Tränarna behöver jättemycket stöttning och det är bra att vi skiftar fokus från kansli till plan.

Intervjun närmar sig sitt slut. Plötsligt slås dörren till kansliet upp. Kollegan Gustavo Borgenengh ser småstressad ut när han meddelar att de ska vara på kurs om en knapp timma. Sebastian Olivenbaum ser lite förvånad ut och undrar vilken utbildning det rör sig om.

– Fotbollsutvecklare i föreningen! Kursen är i Solna, så det börjar bli bråttom.

Sebastian Olivenbaum dricker snabbt upp sitt kaffe. Han tar på sig sin stora täckjacka med det nya svartvita emblemet på bröstet, låser dörren och går raskt mot parkeringen utanför Åkersberga IP. Bilen startar och han rullar vidare på vägen mot en enhetlig kultur för Österåker United FK.

Sebastian Olivenbaums tre råd om fotbollsutvecklare. 

• Se till att den eller de som får ansvar också får tid avsatt till uppgiften. De ska kunna möta lagen ute på planerna och kunna vara på plats också vid matcher under helger.

• Se till att ha ledning och styrelse med på tåget så att satsningen förankras.

• Tänk långsiktigt. Går det inte att få med alla tränare? Börja i så fall med exempelvis tre årskullar och låt det växa!

Text & bild: Juan Martinez/Oiga AB