Integration och inkludering

Snökaos och stormvarning till trots, StFF:s första konferens om integration och inkludering genomfördes som planerat och projektledare Jamshid Masori konstaterar att ämnena är så väl viktiga och att de berör.

- Vi ville skapa en plattform där StFF är möjliggörare och samordnare i komplexa frågor kring integration där föreningar kan mötas med forskare, författare och övriga civilsamhället. Det lyckades vi med och alla på plats var engagerade och bidrog till en intressant diskussion.

Dagen var indelad i tre block; integration och inkludering, socioekonomiskt utanförskap samt fotbollens roll för en trygg miljö.
Varje block bestod av en paneldiskussion där deltagare bjudits in från civilsamhället, forskning och fotbollsföreningar för samtal kring nämnda ämnen. Mellan varje block gavs möjlighet till samtal mellan åhörare och paneldeltagare.

Frågeställningar som diskuterades var bl a:
Vad betyder integration för er?
Berätta kort om ert arbete kring integration?
Finns det en projektkultur inom Stockholmsfotbollen?
Vilka utmaningar har ni identifierat i fotbollsrörelsen kring integration?
Hur arbetar ni aktivt med inkludering i er organisation?
Hur kan fotbollen samverka med övriga civilsamhället kring integration?
Är alla välkomna i alla fotbollsföreningar?
Vilka är trösklarna för en förening i ett socioekonomiskt utsatt område?
Hur kan man förena människor från olika socioekonomiska områden genom fotboll?
På vilka sätt skapar fotbollen en trygg miljö?
Hur beter sig spelare från olika miljöer mot varandra på fotbollsplan?
Hur kan fotbollen motverka samhällsproblem som t.ex. skjutningar?
Vart hade du varit idag om det inte var för fotbollen?
Hur kan vi som SDF stötta våra föreningar i dessa utmaningar?

70 deltagare var anmälda, men några föll bort pga det bistra vädret. Paneldeltagarna var kunniga, pålästa och kom med intressanta aspekter. Åhörarna ställde mängder med frågor och deltog aktivt i diskussioner. 

- Åsikter spretade och perspektiven var olika. Precis som det ska vara kring frågor som inte bara är inom fotbollen men genomsyrar vårt samhälle. Den generella feedbacken var att formatet var bra och paneldeltagarna var omtyckta för sina inspel och perspektiv, säger Jamshid Masori.

Många på plats uttryckte en önskan om att i sina föreningar vilja arbeta med inkludering. Hur börjar de?
-
Det absolut viktigaste är att ställa sig själva frågan varför? För att sedan komma till vad och hur. Ofta börjar vi i fel ände. Sedan är det viktigt att ta in det som våra paneldeltagare lyfte fram. Att få in kompetens för det man vill göra för den målgrupp man vill göra det för. Ibland kan det vara att man hör av sig till en annan förening inom civilsamhället.

Hur går StFF vidare med frågorna?
- Vi kommer att skicka ut en utvärdering till samtliga deltagare, men också ta tid internt för att utvärdera hur vi kan bygga på nästa steg i detta. Ambitionen är att vi ska arbeta närmare övriga civilsamhället och samverka i de kanaler vi kan för att Stockholmsfotbollen ska vara en trygg och inkluderande miljö för alla oavsett var man bor.

Har konferensen kommit för att stanna?
-
Ambitionen var aldrig att skapa en konferens för sakens skull. Snarare ville vi skapa möten mellan de som arbetar med dessa frågor inom fotbollsföreningar och i andra forum. Men finns det önskemål och behov för en årlig konferens vore det fantastiskt att erbjuda våra fotbollsföreningar ett specifikt forum där vi kan konstruktivt samtala kring dessa frågor. För att kunna regelbundet kommunicera hur vi bäst tar oss fram år för år.

Dagens paneldeltagare: 
Mina Dennert, Johan Bäckström, Sonja Dousa, Mia Sjöström, Kajsa Spaak, Jonas Lindström, René León Rosales, Tobias Tegnestrand, Hasan Uludag, Rana Jumaah, Martin Mutumba, Miro Hristov och Max Bergander. 
Läs mer om paneldeltagarna och konferensen här.
Se rörligt material från dagen på StFF:s Instagram: stockholms_fotbollforbund