Många nyval och motioner vid långt årsmöte

Traditionsenligt hölls Stockholms FF:s årsmöte den första tisdagen i mars. Mötet innehöll hela sex motioner, tio nyval, tre omval och ett fyllnadsval, men diskussionen om det kommande valet av ordförande till Svenska FF var det som engagerade deltagarna mest.

37 föreningar fanns representerade på Park In by Radisson i Solna. Det skulle ha varit fler om inte vädret skulle satt stopp för några föreningsledare. Förra året var 23 klubbar på plats men då led vi fortfarande av efterdyningarna av pandemin och inga motioner eller övriga frågor stack ut. Nu hoppas vi att Norrtulls motion ska leda till att ännu fler föreningar närvarar på distriktets högst beslutande organ. 

Lars Ekholmer inledde med att hälsa alla välkomna. Den sittande ordföranden gjorde sedan en återblick på det gångna året och snuddade även vid frågor som ska behandlas vid Svenska FF:s årsmöte. 

Distriktschefen Andrea Möllerberg fortsatte med en genomgång av Strategi- och måldokument 2018-2022. Med tydliga siffror motiverande Andrea målbilden "Stockholmsfotbollen är Sveriges ledande folkrörelse". En ny långsiktig plan är under framtagande och tillsvidare gäller den tidigare med Bättre Matchklimat och Ännu Bättre Ledare som de största fokusområdena.

Innan årsmötet startade delades utmärkelser ut. På grund av sjukdomar var det bara årets damdomare Nike Sjögerås som kunde få sitt pris. Oscar Forsberg, årets herrdomare och Cecilia Ekwall, silvernål (för 10 års betydande verksamhet som förbundsdomare) får sina pris vid ett senare tillfälle. (En artikel om årets domare kommer inom kort). 

I inledningen av mötet kom önskemål om att punkt 22 "Redogörelse för de ärenden som ska förekomma på SvFF:s årsmöte" flyttas fram till punkt 12, något som mötet godkände.

Till mötesordförande valdes Svensk Elitfotbolls (SEF) ordförande Simon Åström. Simon från Örebro men med rötter ifrån Rotebro var stolt över att få förtroendet som ordförande. 

Två ordföranden, Lars Ekholmer, StFF och Simon Åström, SEF och årsmötets.

Efter det gicks verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser igenom och godkändes av mötet. 2022 var då avklarat. Sen vidtog budget- och verksamhetsplanering för 2023 med dragning av Andrea Möllerberg, även planeringarna godkändes av mötet.

Behandling av förslag som väckts av styrelsen var punkt elva på dagordningen. Här togs beslut om föreslagna stadgeändringar.

Punkt 22 som blev 12 var det ämne som skapade flest frågor. Göteborgs FF:s motion om Ett nytt monetärt system i svensk fotboll och StFF:s motion om vart VAR-frågan ska beslutas var två frågor som diskuterades. Men ordförandevalet var den fråga som renderade flest spörsmål. Bland annat hur StFF hade tänkt vid när man ställde sig bakom valberedningens förslag? Men även mer hypotetiska frågom om vart pendeln pekar ifall Fredrik Reinfeldt hoppar av? Lars Ekholmer förklarade hur tankegångar och diskussioner gått. 

Ett önskemål från mötet var att en tydligare och bredare dialog ska hållas i distriktet gällande frågor som ovanstånde. 

De sex motionerna stod som nästa punkt. De fem första röstades igenom enligt styrelsens förslag. Den sjätte från FoC Farsta gällande papperslösa barn fick en annan utgång. Klubbchefen Anna Fernström förklarade problematiken och efter att StFF:s tävlingschef, Björn Eriksson, berättat vad som krävdes för att motionen skulle kunna genomföras röstade de närvarade igenom motionen.

Föreningsrepresentanter och ledamöter i StFF:s styrelse vid årsmötet.

Nästa punkt på dagordningen gällde de olika valen. Valberedningens ordförande Peter Göthe berättade att det till årets möte funnits väldigt många bra kandidater. Lars Ekholmer fick på nytt förtroende som ordförande och vad det gäller styrelsemedlemmar gick valberedningens förslag igenom utan andra kandidater. Det betyder att vi välkomnar Anna Dahl (Kista SC), Kristina Långström (Hässelby SK), Dan Törnsten (Hammarby IF) och Minou Sadeghpour (Bollstanäs SK) till nya styrelsemedlemmar. Även valet av revisorer och ledamöter till disciplinnämnden gick igenom utan motförslag, vilket innebär att Ebba Ulfberg, Amani Ali, Håkan Öberg och Siri Frimodig tar plats i disciplinnämnden.

Vid valet av ordförande till valberedningen föreslogs att Peter Göthe fortsätter, något som mötet höll med om. Men vid valet av ledamöter kom två nya förslag, Charlotte Ovefeldt och den avgående styrelseledamoten Emma Svensson. För att ta fram de fyra ledamöterna vidtogs en sluten votering. I väntan på valresultatet fick mötets ordförande lite tid över för att berätta om SEF:s verksamhet. När rösterna var räknade var de fyra som fått flest röster: Mats Jansson, Emma Svensson, Kristian Kinnunen och Charlotte Ovefeldt.

I de sista punkterna om val av ombud bestämdes att styrelsen utser vilka som deltar, utom till SvFF:s årsmöte där Dan Törnsten utsågs att delta som en av ombuden. 

Efter ett tre timmar långt årsmöte lämnade Simon Åström över till Lars Ekholmer som avslutade mötet med att tacka de närvarande och även de 23 som deltog via Teams för visat intresse.

Här hittar du alla handlingar:

Foto: StFF