Fotbollsglädje & engagemang!

Under den gångna helgen begav sig Stockholms Fotbollförbunds förtroendevalda och personal ut bland planerna för att sätta fokus på fotbollens matchmiljö. Vi fick se fotbollsglädje och engagemang av spelare, ledare och publik samt domare som skötte sin uppgift med bravur. I stort positiva matchmiljöer, men några få mindre icke lämpliga aktioner ägde också rum. Nu hjälps vi åt att få en hundraprocentig positiv matchmiljö – stort tack till alla inblandade och ett extra tack till de föreningar som aktivt arbetar för en bättre matchmiljö!

I 90 procent av fallen är matchmiljön bra.
Tillsammans kan vi bättre.
Från 90 till 100.

Det var fint att se alla fantastiska domare som gjorde sitt allra bästa och visade pondus i sina beslut. Samtidigt fanns viljan att lära spelarna hur de skulle förhålla sig till spelets regler. Tack alla grymma domare! 

Matchmiljöhelgens syfte med ökad förbundsnärvaro vid planerna är att visa att vårt arbete med att skapa en tryggare matchmiljö är en prioriterad och viktig fråga. Vi gläds över att andra distrikt också har anammat genomförandet av matchmiljöhelg och att vi därmed var flera distrikt som lyfte tryggare matchmiljö den gångna helgen.

Grönt Kort för Fair Play delas ut i samarbete med Folksam.