Fler tonårstjejer i Älvsjö AIK genom 50/50-fonden

I slutet av april träffade Ellevios Thomas Kult och StFF Älvsjö AIK FF:s ansvarig för partnerskap Elin Brundin. Elin är även projektledare för Älvsjös projekt kring att få fler tjejer efter 15 års ålder att fortsätta samt att få fler kvinnliga ledare. Projektet har fått stöd av Ellevio 50/50-fonden. 

Vi träffar Elin i caféet på Älvsjö IP en dag när vädret snarare är mer höst- än vårlikt. Det är tidig dag och all fotbollsverksamhet har ännu inte börjat, men elever från en närliggande skola är på den ena planen och spontanspelar. 

Älvsjö AIK FF är en stor fotbollsförening men de liksom andra föreningar har varje år utmaningen kring att få tjejer att fortsätta efter 15 års ålder. Det finns nu stora spelargrupper i åldersspannet 2010-2008 och målet är nu att lägga extra fokus för att ta reda på vad föreningen kan göra bättre för målgruppen. Efter 15 år lämnar spelarna sina åldersgruppslag och övergår till juniorverksamhet i en 16-19 års grupp. 

Elin, berätta lite kring vad ni tänker göra inom projektet.

– Vi kommer att ta fram en enkät och skicka ut den till samtliga spelare i åldersgrupperna 2010-2008, totalt över 110 flickor. Enkäten ska vara kort men innehålla frågeställningar kring vad som gör att man som spelare trivs och vad som kan få en att fortsätta med fotboll. Även frågor kring vad tjejerna vill att vi som förening kan förbättra. Vi ska även ta fram en enkät till de som slutat vid 15 års åldern för att följa upp vad vi som förening skulle kunna ha gjort annorlunda. 
Vi kommer delvis att ta hjälp av Ungdomsbarometern i vårt arbete med enkäten och eventuellt låta de göra några djupintervjuer och gruppintervjuer för att få en vidare bild än bara enkätsvaren.

Ni kommer även göra en annan satsning, berätta lite mer kring det?

– Ja, parallellt med detta så vill vi möjliggöra för fler kvinnliga ledare som vi redan nu vet bidrar mycket till tryggheten för våra tjejer på flick- och ungdomssidan. Vi vill behålla duktiga tjejer som ledare även efter att de har slutat med fotbollen. 

Hur tänker ni jobba här?

– Vi har redan skickat ut en intresseanmälan till före detta spelare i åldersspannet 17-20 år. Det är tjejer som varit aktiva i klubben förut som spelare och med viss erfarenhet som ledare via vår knatteskola. Vi intervjuar lämpliga kandidater och väljer sen ut tre kandidater som vi vill ge möjlighet att aktivt få arbeta med ett lag och se till att de får relevant utbildning.  

Vad tror ni andra föreningar kan lära sig av att ni får genomföra detta projekt?

– Många andra föreningar har samma utmaningar på tjejsidan, både när det gäller att få fler unga att fortsätta och få fler unga kvinnliga ledare. Vi hoppas att den analysen vi får ut ur enkäten även kan vara intressant för andra föreningar och även hjälpa dem att behålla tjejer längre upp i åldrarna så att Stockholmsfotbollen växer än mer på tjejsidan. Vi föreningar borde hjälpa varandra mer och inte vara rädda för att kontakta varandra för att dela med oss av tankar och idéer. 

Vi önskar Älvsjö AIK FF lycka till med sitt projekt och ser fram emot att följa upp och se resultat om ett år. 

Bild: Jenni Sten, StFF, Elin Brundin, Älvsjö AIK och Thomas Kult, Ellevio AB. Foto: StFF