Ursvik ska växa på flicksidan med 50/50-fonden

Den 16 maj träffade vi ett helt gäng med entusiastiska projektledare från Ursvik IK. Annika och Rolle från styrelsen samt Oskar och Martin från Sportkontoret*. På plats var Ellevios Thomas Kult och Kicki Bellander från StFF. Ursvik har fått fondmedel från Ellevio 50/50-fonden och nu var det dags för projektuppstart!

Föreningen har växt ordentligt under de senare åren och just när vi är på plats är det full fart med träningar ute på Ursviks IP. Föreningen har en stark ambition att jobba jämställt och har bland annat gett sin valberedning i uppdrag att finna kvinnor som vill arbeta i klubbens styrelse. Något de lyckades bra med, vid årsmötet blev tre kvinnor invalda. Idag består styrelsen av fem män och fyra kvinnor, en konstellation som gör att ett av projektets mål redan är uppnått! 

Då det gäller att nå målet 50 procent kvinnliga tränare rivstartade föreningen den 9 maj med ett besök av StFF:s distriktschef Andrea Möllerberg som pratade och vikten av att engagera mammor i fotbollsskolan. Föreningen ligger i startgroparna för att starta nya lag och ville peppa mammor att ta steget in i tränarrollen.

Här tänker man sig även andra aktiviteter som ska främja tillströmningen av kvinnliga ledare. Under året finns det en förhoppning om att starta ett kvinnligt nätverk samt genomföra en ledarkonferens med fokus på att gemensamt spåna och planera för hur föreningen ska kunna få fler tjejer att spela längre. 

Annika berättar att föreningen även jobbar med att skapa förebilder för de yngre tjejerna och satsar på att få fler tjejer att gå den interna ”unga ledarutbildningen” som föreningen arrangerar. Här är även StFF och RF-SISU Stockholm inblandade och stöttar med idéer, utbildningar, processer och genomförande. Om allt går enligt plan är det meningen att fler tjejer blir ledare och engagerar sig i föreningens yngre lag och på fotbollsskolan. 

Vi pratade även om hur Ursvik ska få fler tjejer att börja spela fotboll. Här är tanken att de inom kort ska börja besöka skolor i närområdet och rikta in sig på tjejer i lågstadiet för att informera om Knatteskolan och föreningens prova-på-verksamhet. Föreningen har också kontakt med idrottsläraren på Grönkulleskolan för att även där göra riktade insatser och starta ett samarbete för att få fler tjejer på skolan att testa på detta med fotboll. 

Under de år som Ellevio-fonden följt olika projekt kan vi se att ett framgångsrecept är att fråga målgruppen kring vad de själva tror skulle få fler tjejer att fortsätta spela fotboll. Många gånger handlar det om att kunna göra saker tillsammans över laggränserna och då aktiviteter utanför fotbollsplanen. 

Det tänker även Ursvik testa och vill skapa en referensgrupp av spelare från äldre lag för att diskutera detta med vad spelarna själva tror skulle få fler att stanna längre. Det har redan nu pratats om att tillsammans gå och se damallsvenska matcher, men också arrangera en gemensam femkamp och grillkväll för föreningens flickspelare. 

Vi tror att detta med att våga ge utrymme för andra ”möten” mellan spelarna/lagen ger resultat på sikt genom att tjejerna i föreningen lär känna varandra vilket underlättar för eventuella framtida samarbeten över laggränserna. 

Engagemanget är enormt stort, alla är väldigt intresserade och vill så mycket. I projektansökan är väldigt mycket uppspaltat och frågan är om allt hinns med. Ett medskick är att gå igenom och prioritera för att eventuellt lägga vissa aktiviteter till nästa år. Vi bygger på sikt och det gäller att få in fler engagerade i arbetet.  

Vi önskar Ursvik, Annika, Rolle, Cissi, Oskar och Martin ett stort LYCKA TILL! Vi hoppas få återkomma med ett besök under året för att kolla in någon aktivitet med tjejerna!! 

*Cissi som är en viktig person för projektet skulle även ha deltagit men fick dessvärre förhinder.  

Vid eventuella frågor, kontakta: