Fler kvinnliga tränare i Bajen med 50/50-fonden

I mitten av maj besökte vi Årsta IP, Hammarby IF FF, men framförallt Sanna Fix, projektledaren för föreningens Ellevioprojekt. Vilket energiknippe som med stor inlevelse och engagemang berättade om starten på projektet samt om hur tankarna går framöver.

Projektets övergripande mål handlar om att arbeta fram en modell som förbättrar jämställdheten samt förändrar attityden gällande kvinnligt ledarskap i Hammarby Ungdom. Här vill man uppnå 40/60-principen år 2025. Metoderna för att nå dit handlar bland annat om att förankra satsningen i föreningen, skapa forum och ambassadörer för kvinnligt ledarskap samt erbjuda utbildningar riktade mot kvinnor.

Efter en analys av nuläget har föreningen noterat att en av anledningarna till att tjejer väljer att sluta med fotboll är bristen på kvinnliga förebilder på ledarsidan. Sanna ser därför fördelen med att jobba med just förebilder och tror starkt på att detta bidrar till att fler tjejer börjar spela fotboll men också stannar kvar längre. Projektledaren lyfter även att forskning visar att spelare behöver både män och kvinnor som ledare då de tillsammans skapar en ännu bättre utvecklingsmiljö. Sanna berättar här om satsningen på att utbilda kvinnliga ledare och berättar om några kvinnliga ledare som verkligen ”blommat ut”, tagit stegen in på plan och agerar fullt ut som förebilder.

Nu satsar föreningen också på att rekrytera fler kvinnor där Sanna och kollegan Daniel Engström jobbar mycket för att skapa en 60/40-procents ledargrupp till föreningens Fotbollsskola. Men även bland de yngsta träningsgrupperna står ”Bajenmorsorna” redan för 35 procent av ledarstaben.  

För att öka antalet tjejer på sommarens fotbollsskolor genomför klubben den 26 – 28 juni en Flickcamp som kommer att ledas av kvinnliga instruktörer. Förhoppningen med Flickcampen är att så många flickor som möjligt samlas på en och samma fotbollsplan, tränar tillsammans och lär känna varandra.

Vi kommer snabbt in på detta med alla Ellevioprojekt som avslutats och pågår i Stockholmsfotbollen. Skulle vi inte kunna samla alla i ett Nätverk för att tillsammans titta på detta hur vi får fler tjejer till fotbollen i alla olika roller. Spelare, tränare, domare och ledamöter i arbetsgrupper, styrelser och kommittéer. En bra idé som vi nu kommer att bygga vidare på.

Det känns att Sanna vill såååå mycket mer och har svårt att lägga band på sig och sitt engagemang. Hon vill vara till för alla överallt. Hammarbys föreningschef Ylva Andrén försöker ”stoppa” och strukturera. Men när allt är kul är det svårt att stoppa. Vi hoppas och tror att detta engagemang och starka önskan om att skapa fler möjligheter för tjejer att spela och fortsätta med sin fotboll faller i god jord, lockar fler kvinnor att ta ledarroller samt så småningom leder till att fler tjejer tar plats i föreningens olika roller.

Vi önskar Hammarby IF FF och Sanna stort LYCKA TILL i arbetet med jämställdhet och nå målet att få fler tjejer att ta tränarrollen i föreningen. 

Vid eventuella frågor, kontakta: