StFF kallar till årsmöte – sex motioner inskickade

Årsmötet äger rum den 7 mars med start kl. 19.00 på Park Inn by Radisson i Solna. Föredragningslistan är enligt stadgarna och inga andra ärenden än de upptagna får avgöras.

De senaste åren har det inte förekommit några motioner på årsmötet men till det kommande mötet har hela sex motioner skickats in. Bland annat rör en av motionerna engagemanget på årsmötena. Vi uppmanar nu våra föreningar att ta del av motionerna och övriga handlingar för att välgrundade beslut ska tas.

Följande motioner ska behandlas vid årsmötet:

Motion Skogås-Trångsunds FF - disciplinnämnd.pdf
Motion Norrtulls SK - Öka föreningsengagemang på årsmöten.pdf
Motion Norrtulls SK - Föreningar som remissinstans.pdf
Motion Norrtulls SK - Avsätta medel för fler fotbollsplaner.pdf
Motion IFK Sthlm fler barn ska spela fotboll.pdf
Motion FoC Farsta - papperslösa barn.pdf

Styrelsen återkommer med förslag på behandling av motionerna i samband med presentation av övriga handlingar. Dessa publiceras efter hand på hemsidan under rubriken Årsmöten, dock senast tio dagar före årsmötet. De anmälda mötesdeltagarna kommer att få handlingarna per e-brev innan mötet.

Anmälan

Föreningens representanter anmäls till Wilma Wärulf senast den 1 mars. Ange namn, förening och e-postadress.

Det kommer även finnas möjlighet att följa årsmötet via Teams, men då finns det ingen möjlighet att delta i omröstningar. Om du vill följa årsmötet via Teams anmäler du dig till Wilma Wärulf och skriver ”Årsmötet via Teams” som rubrik. En länk kommer att mejlas ut dagen före årsmötet.

Gäst

Simon Åström, ordföranden i Svensk Elitfotboll, kommer till mötet och berättar om sin verksamhet. 

Kallellse årsmötet 2023.pdf

Vid eventuella frågor, kontakta: