StFF:s jämställdhetsarbete 2022

Vi har en fantastisk verksamhet inom Stockholmsfotbollen, men den kan bli ännu bättre. En del som StFF fokuserar på är att öka antal kvinnor, framför allt inom tränardelen. Ledarstaber som består av både kvinnor och män skapar ett mer flexibelt och dynamiskt ledarskap vilket ger våra barn och ungdomar ännu bättre verksamhet. StFF har aktivt arbetat med jämställdhet inom många områden och här visar vi det vi har genomfört under 2022.

StFF:s distriktschef Andrea Möllerberg kommenterar jämställdhetsarbetet.

- Jag är fortsatt stolt över vårt jämställdhetsarbete, men inte nöjd. De allra flesta målen och aktiviteterna som vi hade upprättat inför 2022 har vi uppnått och genomfört.

Har du några exempel?
- Jag tänker på det första symposium i svensk fotboll, kanske till och med i svensk idrott, riktad till kvinnor och att vi fortsätter att överleverera inom fortbildningar riktad till kvinnor eller för tränare till flick- och damlag samt att vi har ökat antal ungdomsprogram ute i klubbarna och fortsatt utbilda fler kvinnor.

Är det något som hade kunnat göras bättre?
- Det vi inte riktigt lyckats med och som vi under lång tid sett varit en av våra större utmaningar är på domarsidan. Att få fler tjejer att stanna kvar som domare efter att de har genomgått 7m7-utbildning. Här har vi under 2022 anställt en person för 100% domarutveckling där detta blir en av de stora områdena att arbeta med.

- Det känns framåtlutat och starkt att kunna ha en heltidstjänst som arbetar med domarutveckling precis som vi haft de senaste åren för fotbollsutveckling, säger Andrea.

Vision
” Vi skapar ett bättre samhälle runt integration och ledarskap genom att erbjuda fotboll för alla på ett jämställt och jämlikt sätt oavsett ambitionsnivå.”

Definition
”Jämställdhet innebär att flickor, kvinnor, pojkar och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter”

Mål
1. Öka 9 m 9-domare från 15 % till 18 % 
2. Öka 5 mot 5-tränare från 20 % till 22 %
3. Genomföra symposium riktad till kvinnor
4. Genomföra 10 riktade tränarfortbildningar
5. Skapa 4 lokala ungdomsprogram

Vi nådde alla målen förutom att öka antal 9 mot 9-domare som vi får arbeta vidare med samt att vi under hösten 2023 ska mäta antal 5 mot 5-tränare.
Förutom att vi i vårt dagliga arbete tänker jämställdhet i allt vi företar oss, finns nedan exempel på specifika aktiviteter som har genomförts:

Fotbollssymposium för kvinnor
För att boosta inspirera kvinnor och tillsammans göra skillnad – initierade StFF Fotbollssymposium för kvinnor.  Det bjöds in till en fullspäckad dag med intressanta föreläsningar med två olika spår; tränare eller föreningsfrågor för förtroendevalda och föreningsanställda. Dagen blev oerhört uppskattad och arrangeras på nytt i början av 2023.

Ellevio 50/50-fonden
Tillsammans med StFF:s samarbetspartner Ellevio AB drivs 50/50-fonden vars syfte är att stödja projekt som syftar till att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll, att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden samt även projekt som handlar om att rekrytera och behålla fler tjejdomare och kvinnor som ledare. Under hösten 2022 förlängde StFF och Ellevio AB avtalet mellan parterna.

Mammor i fotbollsskolan
Föreningar har lite olika metoder, tillvägagångssätt och tidpunkter för att bilda lag, oftast sker det i samband eller efter att fotbollsskolan har genomförts. Syftet med StFF:s projekt ”Mammor i fotbollsskolan” är att få kontakt med föreningarnas mammor i samband med barnens knatteskolor. Efter ett par års arbete ser StFF att det är här man måste göra insatsen för att på lång sikt få fler kvinnor i rollen som tränare. De mammor som anmäler sig för att bli ledare får ett skräddarsytt utbildningspaket för att hjälpa dem i inledningen av deras tränarbanor samt att de erbjuds ingå i föreningens nätverk för tränare som är kvinnor. Som tränare för de yngsta är inte ett fotbollskunnande det allra viktigaste utan det finns andra kunskaper och färdigheter som är minst lika viktiga. De föreningar som har testat konceptet har varit nöjda och med ett stort antal nya kvinnor i tränarteamen.

 • Empowering Leaders – stärka tjejer i deras tränarroll
 • Fortbildning för flicklagstränare – digital utbildning
 • Tränarclinic för flicklagstränare – i samarbete med IFK Lidingö
 • Artikelserier om ledarskap med fokus på kvinnor
 • Tränarnätverk för kvinnor
 • Nätverk för förtroendevalda kvinnor
 • Event vid damlandskampen Sverige – Brasilien
 • Jämställdhetsgrupp hos StFF
 • Domarkurser för enbart tjejer
 • Tränarkurser för enbart tjejer
 • Stockholmsserien för damlag startade
 • Jämställdhetsenkät genomförd

Läs mer om StFF:s jämställdhetsarbete här