Sök medel för beach soccer!

SvFF har beviljats medel ut Rörelsefonden för att under 2023 utveckla beach soccer-verksamheten. Syftet med projektet är att erbjuda en enkel och kostnadsfri verksamhetsform som kan leva kvar på dessa stränder även efter 2023. Föreningar och kommuner kan nu anmäla sitt intresse att ta del i projektet.

Läs mer här!