Har styrelseledamoten ett arbetsgivaransvar?

Om en föreningen anställer en person är det alltid föreningen som är arbetsgivare. Föreningens medlemmar har valt en styrelse till att sköta föreningens arbete. I och med det ansvarar styrelsen för att genomföra det som medlemmarna beslutar om på ett sätt som inte strider mot gällande lagar och avtal. Om du som styrelseledamot vill veta mer om dessa frågor är kursen Arbetsmiljö & Arbetsgivaransvar den 21 februari något för dig.

Självklart är det mycket viktigt att alla i styrelsen har kännedom om att de är arbetsgivare och att de känner till vad detta innebär. Även om styrelsen delegerar uppgiften till en ledamot att vara kontaktperson för den anställde, så har styrelsen ett kollektivt ansvar.

Agendan behandlar följande:

  • Vad är arbetsmiljö?
  • Vilket ansvar har vi som arbetsgivare?
  • Vad tycker anställda i föreningarna?
  • Gruppdiskussioner
  • Hur kan vi bli en attraktiv arbetsplats?
  • Arbetsgivaralliansens Jonathan Kibebe är på plats och informerar
  • RF-SISU delger sina erfarenheter

Kursdatum: 21 februari
Tid: kl. 18.00 - 20.30
Plats: Park Inn by Radisson i Solna centrum
Föreläsare: Mattias Lindström, ordf. föreningsutvecklingskommittén och
Jonathan Kibebe, Arbetsgivaralliansen
Anmälan: Görs här!
Sista anmälningsdag: 17 februari

Kursen är avgiftsfri!

Vid eventuella frågor, kontakta: