Fotbollsutvecklare i förening

Stockholmsfotbollen växer snabbt. Antalet spelare ökar. ”Fotbollsarbetarna” – arvoderade och anställda, föräldrar, extracoacher, fystränare, privata aktörer med mera – blir fler. Ungdomslandslagen är fyllda av stockholmare. I takt med utvecklingen ökar kraven på föreningarna.

– Vi ser en ökad professionalisering på alla nivåer. Vi måste vara på tårna och utbilda ännu fler och ännu bättre ledare, säger Kenneth Öberg på StFF.

I år lanseras en av svensk fotbolls viktigaste satsningar på länge. Målet är att alla Stockholms cirka 170 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet på sikt ska ha tillgång till en egen fotbollsutvecklare*. I stora drag handlar det om en person som ska vara en resurs för alla de ideella föräldratränarna som till stor del bär upp fotbollen i huvudstaden.

– Vi vill flytta administrativa pengar ut till planen. Tanken är att fotbollsutvecklaren ska stötta tränarna i allt från konkreta träningsupplägg till ledarskapsfrågor. Med den kravbild som föreningarna har på sig, framför allt från föräldrar, så måste vi hänga med och utbilda våra ledare men också skapa en organisation som möjliggör utveckling, säger Kenneth Öberg, fotbollsansvarig på StFF.

Redan idag finns varianter av rollen i en del större föreningar, framför allt bland elitklubbarna och de största föreningarna. Men den stora massan av ideella föräldratränare får i hög utsträckning själva sörja för att hålla sitt ledarskap uppdaterat.

– Stockholm skiljer sig en del från andra distrikt. Här är fotbollen en året runt-idrott, till skillnad från i till exempel norra delen av landet. Samtidigt har vi ont om yta. Utbudet av konkurrerande verksamheter är stort. Och professionaliseringen, med bland annat fler arvoderade ledare, ökar hela tiden, menar Kenneth Öberg.

Det senare ställer en hel del krav på föreningslivet. När en förening i närområdet väljer att avlöna exempelvis en yngre och förhoppningsvis välutbildad ledare, uppstår ofta en omedelbar press på grannklubbarna att följa efter. Alternativet är att hitta andra vägar för att höja nivån och attraktionskraften vilket inte alltid är det lättaste.

– Sedan får vi inte glömma att elitföreningarna med sina akademiverksamheter driver på utvecklingen ihop med föräldrarnas kravbild. Det blir ett ekorrhjul som alla vill in i. Där är utbildning det absolut bästa verktyg vi har för att höja nivån på all verksamhet, säger Kenneth Öberg.

Han vill inte se en likriktning bland föreningarna där alla strävar efter att kunna erbjuda den absolut bästa fotbollsutbildningen för barn och unga, utan framhåller mångfalden med alla särarter som finns i huvudstaden. Kenneth Öberg tror att det även i framtiden måste finnas plats för allt från den lilla klubbens mer gemytliga motionsfotboll till de allsvenska föreningarnas mer elitinriktade profil.

– Men det finns ingen motsägelse i det och att vi samtidigt siktar på att höja nivån generellt. Med satsningen på fotbollsutvecklare i föreningarna så får vi en roll som jag tycker har saknats. Många tränare upplever att de är lite lämnade i sticket, att det är helt upp till de själva att förkovra sig och utvecklas. Det blir ju faktiskt roligare om du som tränare känner att du kan skapa bättre och mer stimulerande träningar för spelarna, säger Kenneth Öberg.

Såväl StFF som RF-SISU har avsatt projektpengar som klubbarna kan söka för att satsningen snabbt ska ta fart. På sikt vill Kenneth Öberg att rollen ska bli en självbärande och naturlig del av föreningarnas verksamhet.

– I vissa fall kanske mindre föreningar kan dela på tjänsten, eller så kan en stor förening hjälpa den lilla med att tillföra den här kompetensen, säger Kenneth Öberg.

Hur den idealiska fotbollsutvecklaren ska vara har han inget exakt svar på. Det måste varje förening bestämma utifrån sina behov och sin inriktning, menar han.

– Den jag ser framför mig är en person som är bra på att samla andra, som inspirerar till utbildning, som är skicklig på att tillgodose tränarnas behov och som förstår hur vägen från knatte till seniorspelare ser ut för en ung människa.

Kenneth Öberg ser inga baksidor med satsningen på fotbollsutvecklare. Trots att kraven på huvudstadsföreningarna ser ut att öka, inte minst när det gäller ledarnas kompetens, så menar han att den svenska modellen med ideella föräldratränare verkar hålla.

– Jag tror inte att fotbollen inom en överskådlig framtid kommer att se särskilt annorlunda ut till sin karaktär och storlek. Åtminstone i vårt distrikt. Min övertygelse är att vi kommer att fortsätta att vila stadigt på det ideella ledarskapet där föräldrarna är fundamentet i verksamheten, även om de arvoderade och anställda tränarna också behövs, säger han och avslutar:

– Utan de ideella krafterna kommer vi aldrig att kunna ha så många barn och ungdomar som spelar fotboll. Nu gäller det att höja tränarnas kunnande så att de känner att de kan leverera bra träningar och gott ledarskap. Dessutom ökar hållbarheten hos en bra och välutbildad ledare.

*Den formella benämningen är ”Fotbollsutvecklare i förening”.

Text: Juan Martinez/Oiga AB

Läs mer om Fotbollsutvecklare i förening

Läs övriga artiklar om fotbollsutveckling

"Vi vill ha egentänkande och kreativa tränare" – Sebastian Björk, sportchef Hanvikens SK

"Alla får delta utifrån den egna kunskapsnivån" – Anna Fernström, klubbchef FoC Farsta

"Tränarna ska främst ägna sig åt fotbollen" – Sebastian Olivenbaum, Österåker United FK