Hur byggs en S:t Eriks-Cupssäsong?

Även fast det inte spelas så många matcher så här års är det ändå en av tävlingsavdelningens intensivaste perioder. Björn Eriksson som basar över vår tävlingsverksamhet ger en beskrivning av vad som pågår och framför allt hur en S:t Eriks-Cupsäsong växer fram under årets första månader. I texten hittar du också svaret på den vanligaste frågan:
– När blir spelschemat klart?

Generellt

Den här artikeln handlar om hur vi förbereder de drygt 40 000 matcher som ska spelas i S:t Eriks-Cupen. Utöver det förbereder vi senior- och veteranserier. Där har vi uppåt 5 000 matcher till. Dessutom pågår Ligacuper, Stockholm Cup, Victoria Cup, Junior-DM för flickor och pojkar med start i februari. Samtidigt rullar futsalserierna på fram till slutet av februari med 500 lag.

Men den stora arbetsuppgiften under perioden januari - mars är planeringen av S:t Eriks-Cupen, en process som mycket övergripande beskrivs här nedan. En del av nedanstående steg kan göras parallellt men långt ifrån alla.

Det finns fler parametrar att ta hänsyn till under förloppet, såsom när Svenska FF lägger matcher i sina serier. En del serier där har företräde på vissa planer och tider jämfört med våra serier. Bland annat, det finns ytterligare parametrar och önskemål som vi tar hänsyn till.

Anmälan

Ja, den här delen står ju föreningarna för. När anmälan stängde den 31 december var över 5 200 lag från 174 olika föreningar anmälda till S:t Eriks-Cupen. Efter det påbörjades processen att skapa S.t Eriks-Cupen 2023.

Anmälningar i en åldersgrupp som ska fördelas i olika serier. Foto: StFF

Serieläggning – Manuell

Årskull för årskull, nivå för nivå och för båda könen samt mix placeras lagen in i olika serier.

Ta exemplet P2011 Medel. I den nivån och årskullen har 221 lag anmält sig. Dessa lag ska fördelas i cirka 20 olika serier. Förutom geografi försöker vi ta hänsyn till antal lag från samma förening i samma serie och diverse önskemål som lämnats in vid anmälan. Ett exempel är att Lag Röd och Blå från samma förening inte vill spela i samma serie då det är samma träningsgrupp. Men det finns många fler.

Då Fogis inte har stöd för serieindelning är detta ett hantverk vi behöver göra manuellt. Det är i det här steget det bestäms hur serierna ska se ut. Vanligast i de yngre åldersklasserna är att 14 lag möter varandra en gång, något som vi kallar 14-lags enkelserie. I de äldre klasserna är det 12-lags dubbelserie, i vissa fall 6-lags trippelserier och även fler varianter finns.

Vad det blir avgörs av antalet lag i aktuell nivå och hur dessa är spridda geografiskt. Det här är ett hantverk. Sammanlagt i P2011:s alla nivåer skapas cirka 40 serier. Sammanlagt i S:t Eriks-Cupen ska vi fördela över 5 200 lag in i fler än 400 serier.

De anmälda lagen fördelas manuellt i olika serier. Foto: StFF

Preparering av Fogis

Samtidigt som serieläggning pågår ska Fogis prepareras. Vilka tider och på vilka anläggningar har kommunerna tilldelat oss matchblock? På vilka anläggningar kan vi spela två 7 mot 7-matcher samtidigt? Hur många mål finns det på alla olika anläggningar och har de rätt storlek? Vilka arrangemang finns som tar bort tider för oss, till exempel gör Midnattsloppet och Stockholm Marathon att vi inte kan använda våra ordinarie tider på Zinkensdamms och Östermalms IP vissa helger.

Sammanlagt finns över 300 anläggningar att preparera rätt. För att göra detta tidskrävande steg rätt behövs tät kontakt med 22 kommuner runt om i distriktet.

Serieläggning – Fogis

Förutsättningarna för serierna skapas i Fogis under december månad. Vi vet efter den manuella serieläggningen hur många serier som ska skapas i de olika nivåerna, könen och årskullarna. Nu behöver vi skapa serierna och lägga in lagen i rätt serie. Samtidigt som vi gör det ger vi varje lag en ”lottsiffra”. Den siffran styr i vilka omgångar lagen ska spela hemma- och bortamatcher.

Här är det viktigt att tänka på att lag som delar hemmaplan lottas ”mot varandra”. Det vill säga att när ena laget har hemmamatch har det andra laget bortamatch. Ju bättre vi sätter dessa lottsiffror desto färre matcher ”faller ur” när vi så småningom ”trycker på knappen”. Se mer nedan. Återigen, fler än 5 200 lag ska få en unik lottsiffra. Ett jättestort sudoko som en förenklad jämförelse.

Matchläggning

När äntligen alla parametrar är satta i Fogis och i alla tävlingar, alla lag har fått en serie och är inlagda i rätt serie och med rätt lottsiffra så ”trycker vi på knappen”. Då genereras cirka 40 000 matcher.

Tyvärr är det så att ett antal matcher ”faller ur”. Anledningen är oftast för att det inte finns någon plantid ledig på hemmalagets ordinarie hemmaplan. Alla matcher som faller ur behöver vi hantera manuellt, hitta tider på en icke-ordinarie hemmaplan i närheten, eller hitta en vardagstid i samspråk med aktuell kommun.

Det finns många olika anledningar till att matcher faller ur och lika många lösningar på problemet. Det är cirka 2 000 matcher som faller ur när vi har tryckt på knappen och som behöver hanteras manuellt.

Efteranmälningar, utdragningar, nivåbyten

Parallellt med ordinarie process försöker vi under hela denna period hantera efteranmälda lag, utdragna lag och önskemål om nivåbyten på bästa sätt. Det sker på olika sätt beroende på hur långt vi kommit i processen. Givetvis är det enklast om lag drar sig ur innan serieläggningen påbörjas. Drar sig lag ur efter, riskerar det att bildas hål i serien. Samma sak med efteranmälda lag och nivåbyten. Desto tidigare vi får in önskemålen ju större chans är det att vi kan hjälpa er. Även om det är långt ifrån säkert.

Vi försöker få till både efteranmälningar och nivåbyten hela vägen fram till serierna startar i S:t Eriks-Cupen, dvs långt in i april, men desto närmare seriestart vi kommer desto svårare blir det. Utdragna lag behöver vi hantera hela säsongen, tyvärr.

2022 efteranmälde sig 80 lag som vi lyckades få in i olika serier. Och under perioden januari - mars 2022 var det 284 lag som drog sig ur. En del lämnade tyvärr luckor i serierna. Sen utgår nästan 300 lag till under säsong, och de lagen lämnar definitivt luckor i seriespelet.

Publicering av spelschemat

När alla steg är klara kan vi äntligen publicera det efterlängtade spelschemat. Det består då av cirka 40 000 matcher för över 5 000 lag i mer än 400 serier fördelade på 300 anläggningar i 22 olika kommuner. I kalendern är vi framme i mitten av mars, några veckor innan seriestart. Arbetet på tävlingsavdelningen övergår från förberedelse till genomförande.

Under säsongen ska över 4 000 matchflyttar hinnas med. Det brukar bli cirka 700 disciplinärenden* plus ett 70-tal tävlingsärenden**. Runt 300 lag drar sig ur under en säsong.

Domartillsättning

Ja, vi är ju inte riktigt klara med alla förberedelser när spelschemat publiceras. Domardelen av tävlingsavdelningen ska nu fördela våra över 3 000 utbildade domare till 35 000 matcher (ej 5 mot 5-matcher och 7 mot 7 som föreningstillsätts) med stor hänsyn till domarnas individuella önskemål. Domarna ska inte heller behöva åka för långt, och vissa kan bara döma fredagar, och vissa vill bara döma vissa åldrar, men inte vissa lag där deras familjemedlemmar spelar med mera, med mera.

Men det är en helt annan artikel… 😊

Ps. Spelschemat för seniorserierna beräknas bli klart i början av mars. Ds.

Här hittar du S:t Eriks-Cupens årsplan

*Disciplinärende: Ärende som rör spelare eller ledare. Till exempel när en spelare blivit grovt utvisad eller en ledare blivit rapporterad.
**Tävlingsärende: Ärende där fråga om tävlingsbestraffning prövas. Till exempel avbruten match, uppträdande av publik, obehörig spelare m.m..