Långsiktig framtid för Tullinges tjejer

I början av juni hann vi med ytterligare ett besök hos en förening som startade upp ett projekt med medel från Ellevio 50/50-fonden. Denna gång hos Tullinge TP på Brantbrinks IP. På plats var föreningens fotbollsutvecklare och projektansvarige Joakim Hockman. 

Joakim har under våren tillsammans med några tjejer från damjuniorlaget, RF-SISU Stockholm och Stockholms FF filat på en ansökan för att skapa en långsiktig framtid för flickfotbollen i föreningen.  

Joakim berättar att klubben vill göra det enklare för tjejerna att kunna vara involverad i flera lag och inte bara i det lag som de har åldern för.  

– Vi känner att föreningen behöver hjälpa till att skapa bra övergångar genom att stärka relationerna mellan lagen. Tjejerna ska inte känna att det är jobbigt att träna eller spela match med en ny grupp i samma förening. Givetvis vill vi att fler nya tjejer också blir sugna att börja spela. En orsak vi tror ligger till grund för att tjejer ibland väljer att sluta med fotboll är när man måste börja rucka i kärngruppen där de spelat ihop i många år och känt sig trygga.  

– Vi som förening strävar och jobbar efter att alla lag i TTP ska känna sig som ett Tullingelag, därför vill vi hjälpa tjejerna aktivt bygga broar mellan åldersgrupperna. Vi vill att de yngsta tjejerna ska kunna ha en bra kontakt med tjejerna i de äldre lagen och när man gör sin första träning i ett annat lag i föreningen så ska det redan finnas en grundrelation. Detta i sin tur är vi övertygade kommer göra att fler tjejer stannar längre inom fotbollen och även främjar nya kvinnliga ledare och domare i fotbollen. 

Nu vet vi att projektet redan är igång och ni har precis genomfört Tullinges Tjejdag den 20 maj. Syftet med dagen var att skapa relationer mellan lagen på flicksidan genom att skapa en öppen, inkluderande ”Vi känsla” alla ska känna att man tillhör samma lag – Tullinge TP Fotboll. Vad gjorde n för att försöka uppnå detta?

– Vi hade samarbetsövningar och lekar samt spelade en mixturnering där lagen blandades över åldersgrupperna. De flesta övningar/lekar som utfördes krävde att tjejerna var tvungen att samarbeta för att lyckas. Dagen avslutades gemensamt med grillade hamburgare och festis Det var många som fick lära känna andra spelare som inte spelar i samma lag, vilket också var ett tydligt syfte med dagen. Spelarna från Dam J var också delaktiga under dagen och hjälpte till samt var aktiva i de olika aktiviteterna. Det som var bra med tjejdagen var att alla som medverkade hade riktigt kul. 

I maj arrangerade Tullinge TP en Tjejdag med samarbetsövningar, lekar samt en mixturnering.

Det känns som att det är en aktivitet som ni kommer att fortsätta med över tid! Vad står mer på projektets agenda? 

– Nu efter Tjejdagen den 20 maj planerar vi för gemensamma träningar/aktiviteter var tredje vecka för lagen DamJ, F08, F09, F10 och F11. Till exempel ska 100 tjejer och tolv ledare åka och titta på den damallsvenska matchen Hammarby – Djurgården. Ska bli såååå kul!

– Det som också är på gång (men ännu inte helt spikat) är en heldag med aktiviteter med bland annat en föreläsning med idrottspsykologen Elin Borg. Där pratar vi även med RF-SISU kring upplägget. 

Men det skulle även kunna vara, inget beslutat ännu, allt från föreläsning följt av gemensam träning, småturnering där vi blandar lagen. Även här kommer vi prata med tjejerna det berör – vad tycker dom? Vad vill de göra? Men också lyfta frågan vad de tror skulle göra att flera fortsätter spela fotboll längre? 

– Vi tänker oss också att involvera föreningens Spelarråd för att prata kring frågan hur vi kan behålla fler spelare längre. Vad  för inspel och vad föreslår dom? 

– Vi har också lyft lite olika idéer vilka inte är beslutade ännu, men vi har till exempel pratat om följande:

  • En träningsdag för ”bara” tjejer på Brantbrinks IP och efter alltid ha cafeterian öppen för spontant mingel. En gång i månaden avsluta dessa dagar/träningarna med en entimmes föreläsning i caféterian. Till exempel en föreläsning med Elin Borg på temat Mentalt stark, men också sådant som kost och träning, mens och idrott.
  • En annan tanke är att flickutvecklingsgruppen ska prata framtid och samtala kring hur vi alla ska behålla så många spelare som möjligt så länge som möjligt.
  • Åka flera flicklag på sommarturnering. 

Jocke avslutar med att säga att det är viktigt att redan från början ha aktiviteter över lag-gränser. Redan från den dagen spelarna börjar spela fotboll i lag. 

Vi från StFF och Ellevio tycker att det låter hur spännande som helst och önskar föreningen, Jocke och alla inblandade stort lycka till med projektet. Vi ser med spänning fram mot projektavslutet i juni 2024!