Bromstens IK satsar på ”Fotboll på lika villkor”

Innan semestern var det många projektavslut och uppstarter i Ellevio 50/50-fonden. I början av juni besökte Ellevios Thomas Kult och StFF Bromstens IK för att lyssna på deras planer kring projektet ”Fotboll på lika villkor”.  

Projektet syftar till att öka antalet tjejer från omkringliggande resurssvaga områden och öka tillgängligheten till idrotten och få fler tjejer att börja spela fotboll. Det finns även ett annat syfte såsom att öka medvetenheten om fördelarna med att spela fotboll för flickor. Allt från förbättrad fysisk hälsa, självkänsla, utveckling av lagarbete och ledarskapsförmågor samt en ökad känsla av gemenskap och samhörighet. Genom öppna träningar och sociala aktiviteter hoppas man nu kunna slussa in tjejerna i föreningens verksamhet. 

 

På Bromstens IP träffade vi föreningskonsulenten Wady Anton och styrelseledamoten Torbjörn Johansson.  

 

Målet är att tjejer ska känna sig välkomna och uppmuntrade att delta i fotboll och att de ska få möjlighet att utveckla sina färdigheter och ta del av den positiva samhörigheten som fotbollen kan erbjuda. På så sätt kan föreningen bidra till att skapa en mer jämlik och inkluderande samhällsmiljö, där alla flickor har lika möjligheter att delta i idrott och utveckla sin potential, berättar Torbjörn Johansson.

 

Vad kommer ni att göra för att uppnå målet att få fler tjejer att spela fotboll?  

Vi tänker oss att varje vecka hålla öppna träningar för tjejer som vill testa att spela fotboll. Utöver det kommer vi under vår- och höstsäsongen erbjuda sociala aktiviteter för samtliga deltagare i projektet. Det finns inga krav på att tjejerna behöver vara medlemmar i föreningen för att få delta på aktiviteterna. Efter närvaro vid ett par aktiviteter kommer de att erbjudas medlemskap för att på det sättet slussa in dom i den vardagliga verksamheten. Detta görs som ett komplement till den ordinarie verksamheten. 

 

– Vi startade så smått upp detta projekt redan förra året med olika sociala aktiviteter för tjejerna i klubben. Intresset har varit stort och initiativet har varit mycket uppskattat. Nu vill vi skala upp och marknadsföra oss mer externt och bjuda in tjejer som ännu inte spelar fotboll. Vi tänker oss aktiviteter såsom gemensamma besök på damallsvenska matcher, Jump Yard, dansworkshops men också aktiviteter i vårt klubbhus, säger Wady Anton.

 

Vi önskar Bromstens IK lycka till med sin satsning på att få fler tjejer från närliggande områden att börja spela fotboll i föreningen. Vi ser fram mot att ses om ett år och lyssna på hur det har gått. 

Vid eventuella frågor, kontakta: