50/50-fonden stärker flick- och damverksamheten i Örby

I början av september var StFF på höstens första föreningsbesök för att ta del av Örby IS uppstart av deras 50/50-fondprojekt. Klubbens mål är att utveckla flick- och damverksamheten för att få så många som möjligt att stanna så länge som möjligt.

Höstens första besök i Ellevio 50/50-fondens anda genomfördes hos Örby IS och på Lisebergs BP. Där möttes vi upp av några av föreningens flicklag och ansvariga för projektansökan, Totte, Nina och Mattias.

Örby IS ledare bakom ansökan till 50/50-fonden, Totte, Nina, Emma och Mattias. Foto: StFF.

Örby IS önskar att utveckla flick-, junior- och seniorverksamheten för att få så många som möjligt att stanna så länge som möjligt. De vill utbilda sina ledare och tränare så att de kan möta alla spelares behov för att få dem att trivas och vilja fortsätta i Örby över tid.

Föreningen vill också öka klubbkänslan och arbeta för att öka samarbetet mellan flicklagen. Målet är att få en väl fungerande flickverksamhet med möjlighet att spela både som juniorlags- och damlags-spelare. 

Vi frågade spelarna vad de trodde skulle få dem att fortsätta spela fotboll i Örby. Svaren blev bland annat:

 • bättre träningstider
 • att tränaren får möjlighet att stanna
 • att föreningen startar ett damlag

Om vi pratade om hela flickverksamheten trodde de på:

 • att jobba för ett samarbete mellan flicklagen
 • att göra flera saker tillsammans

Eftersom Lisebergs IP saknar omklädningsrum och klubblokalen var fullmatad med material inför helgens ”Örbydagen” gjorde vi ett ”hembesök”. Väl på plats hemma hos Nina lyfte vi hur de ska arbeta med sina önskemål och sitt projekt. 

Idag erbjuds många bra aktiviteter som en del spelare är involverade i.

 • De erbjuds domar- och tränarutbildning
 • En del är ledare i uppstarten av nya lag
 • En del är assisterande tränare i de yngre lagen
 • En del är ledare i föreningens spontanfotboll

Nu är det dags att även ta ytterligare ett steg. För Nina  är det viktigaste att verkligen involvera spelarna i projektet för att få deras syn på vad som behövs för att stärka klubbkänslan och samarbetet mellan lagen. 

Tillsammans med spelarna i de äldsta lagen ska man nu genomföra en workshop och skapa en handlingsplan utefter vad tjejerna vill. Samtidigt funderar Nina, Mattias och Totte kring andra aktiviteter för att få ihop tjejsidan och öka sammanhållningen mellan spelare och lag.

Det som lyfts är att genomföra aktiviteter tillsammans som att t.ex.

 • åka på lägerskola
 • genomföra en Kick Off i höst 

Samtidigt handlar det om att kontinuerligt och över tid bygga klubbkänslan genom att fortsatt erbjuda utbildning- och ledaruppdrag. Det som vi också pratar om är att det ”måste” bli ett långsiktigt arbete och att det inte ”räcker” med en engångsinsats.  

Föreningens äldre spelare som var på plats vid StFF:s besök. Foto: StFF.

Om ett år besöker vi Örby igen för att se om handlingsplan och årshjul satt sig och att flickfotbollen i Örby har tagit nya steg, skapat nya kontakter och samarbeten. Till dess följer vi projektet och ser fram mot bilder och inbjudan till kommande aktiviteter! 

Vi önskar Örby IS, Nina, Totte, Mattias och spelarna stort LYCKA TILL med arbetet att få fler tjejer att både börja och fortsätta spela fotboll i föreningen. 

Foto: StFF