10-årsjubileum för Framtidens fotbollsledare 

Den 28 augusti var det kickoff för tionde omgången av Framtidens fotbollsledare. Nitton taggade ungdomar och mentorer samlades för en halvdag med fotboll, ledarskap och inspiration. 

– Det är så fantastiskt! Jag har haft privilegiet att under nästan alla mina år ha fått jobba med ungas engagemang inom fotbollen, säger Kicki Bellander, ansvarig tjänsteperson på StFF och en av dem som var med och startade upp utbildningen Framtidens fotbollsledare.

Kicki Bellander tar emot deltagare på uppstarten av Framtidens fotbollsledare. Foto: Freja Andersson.

Årets omgång lockar inte mindre än 19 ungdomar från 14 olika föreningar i hela Stockholm. Sedan utbildningen startade 2013 har den växt för varje år. Första året deltog åtta ungdomar, och i år är det som sagt 19 stycken. Antalet föreningar som är med ökar också hela tiden och många återkommer år efter år.

Konceptet är lika enkelt som genialiskt, en ung ledare matchas mot en erfaren mentor och får under ett års tid diskutera ledarskap, engagemang eller annat som deltagaren vill diskutera. Utöver mentorsträffarna erbjuds deltagarna också ett antal ledarskapsutbildningar i StFF:s regi.

Tanken är att utbildningen ska lägga grund för ett långvarigt engagemang inom fotbollen samt ge dem verktyg att kunna påverka sin fotbollsvardag här och nu. 

En av årets deltagare är Alma Borgström Pinto Cerda från Karlbergs BK och som jobbar med konceptet Disneyfotboll i föreningen. Som mentor har hon tilldelats Ellinor Johansson som är projektledare på Svenska Fotbollförbundet. 

– Det ska bli så roligt att genomföra detta och jag är så glad att få möjlighet att regelbundet få träffa Ellinor, så att jag kan lära mig ännu mer. Det är många olika åtaganden som det är (ledare, knatteskola, Disneyfotboll reds.anm) så det är svårt att ta sig tiden att ses. Då är en sådan här utbildning perfekt, för då blir det av, säger Alma. 

- Jag tycker att det ska bli jättekul, och jag är övertygad om att Alma kan lära mig massor också. Mycket snack kommer det nog bli om hur vi kan få fler att hitta till och delta i fotbollsverksamheten, eftersom det intresserar oss båda, säger Ellinor Johansson.

Madde Fredholm Lundgren, föreningsrepresentant och mentor Karlbergs BK, Alma Borgström Pinto Cerda, deltagare från Karlbergs BK och Ellinor Johansson, mentor och projektledare Svenska Fotbollförbundet. Foto: Freja Andersson.

Kickoffen inleddes med att Andrea Möllerberg, förbundschef StFF, och Lars Ekholmer, ordförande StFF, presenterade sig och pratade om hur viktigt de tycker att det är att unga engagerar sig i sin idrott. Idrottsrörelsen i Sverige består till största del av barn och ungdomar, men i de rum där besluten fattas lyser de ofta med sin frånvaro. Det är något som Stockholms Fotbollförbund vill ändra på.  

– Idrotten och fotbollen behöver er och jag uppmanar alla deltagare att utmana era mentorer ordentligt. Fotbollen bygger på gamla strukturer, som kanske behöver förnyas. Men för att kunna förnya den, behöver man också förstå strukturen som den är idag, säger Andrea Möllerberg. 

Dagen bjöd också på ett besök från Ungdomskommittén, som berättade om sin verksamhet och bjöd in alla deltagare att ingå i Ungt Nätverk - en mötesplats för unga inom fotbollen. Därefter var det dags för Josefine Jardenäs att hålla i en inspirationsföreläsning. Josefine är själv en före detta ung ledare och är nybliven kanslichef på Upplands Fotbollförbund. En roll hon fått i första hand tack vare sitt långa ideella engagemang inom fotbollen.  

– Ta chansen och våga fråga! Saker som har varit är inte alltid bra. Tradition behöver inte alltid vara tråkigt. Vill man något och tror på sig själv, då finns det ofta plats, sa hon bland annat. 

Sist men inte minst fick alla mentorer och adepter möjlighet att ta ett första möte med varandra.  

– Det kommer finnas mycket att prata om. Idag tränar jag mindre barn men är intresserad av att träna äldre spelare. Ett annat perspektiv jag tror Kalle kan ge mig är hur det är att jobba i förening, säger Anakin Qvarnström från Skå IK 

– Det ska bli så kul. Unga ledare behövs verkligen och kan jag bidra med kunskap och fungera som ett stöd är det bara roligt, säger Kalle Ekstam, sportchef barn och ungdom i Karlberg samt mentor till Anakin.

Anakin Qvarnström, deltagare från Skå IK och Kalle Ekstam, hans mentor till vardags hemmahörande i Karlbergs BK.  Foto: Freja Andersson.

Fråga till tre av deltagarna: Vad är ditt mål med utbildningen?

Information för dig som vill veta mer om: 

Framtidens fotbollsledare
Ungdomskommittén

Vill du anmäla dig till nästa års Framtidens fotbollsledare? Kontakta:

Text och foto: Freja Andersson.