Översyn av anläggningsbristen med Täbyklubbar

Tisdagen den 20 september träffade Stockholms fotbollförbund föreningarna i Täby för att diskutera det anläggningsbehov som råder i kommunen.

Genomförd behovsanalys visar att det idag saknas fotbollsyta motsvarande fyra stycken 11 mot 11-planer. Med förväntad befolkningstillväxt fram till 2041 kommer det att behövas ytterligare fyra planer av samma storlek.

Är ni några föreningar som vill gå samman och genomföra en behovsanalys över anläggningsläget i er kommun är ni välkomna att skicka in en ansökan till oss och söka medel för att få en sådan genomförd. Under Stockholms FF:s egna paket i Projektstöd IF finns möjlighet till stöd för en analys.

StFFs paket i Projektstöd IF 2022-2023.pdf

På mötet deltog Stefan Bellander IK Frej, Andreas Häggblom, Viggbyholms IKFF, Marko Rönnholm, Täby FK, Henrik Aldén, från företaget Corrydor som genomför våra analyser och på skärmen Andreas Mathiesen, Erikslunds KF.

För mer info om våra behovsanalyser kontakta: