StFF:s Tränarakademi har öppnat för ansökningar

Som en ny fortbildningsinsats har StFF under året drivit projektet ”Tränarakademin”. Fortbildningen erbjuder ett begränsat antal ambitiösa tränare möjlighet att ta ytterligare kliv i sin utveckling tillsammans med likasinnade. Nu är det dags för föreningarna att nominera nya unga tränare till nästa års akademikull.

Innehåll och Målsättning

Gruppen träffas månadsvis och behandlar olika delar av tränarskapet. Vid träffarna som är fysiska (inga digitala) berör Tränarakademin olika tränarskapsteman där utveckling är i fokus. Årets kull har bland annat haft fortbildning i:

  • Träningsmetodik
  • Matchcoaching
  • Observationsbesök på elitträning

Träffarna leds primärt av StFF:s tränarutvecklare Douglas Jakobsen men gästföreläsare förekommer. Tränarna utför även uppgifter i sin hemmiljö, koordinerat med Tränarakademins innehåll. Målet är att vara en kompetenshöjande fortbildning där deltagarna omsätter kunskap till ännu bättre träningar i Stockholmsfotbollen, både under året och på lång sikt.

Nominering

Föreningar nominerar sina tränare!
Föreningen kan nominera en eller flera av sina tränare som kandidater till Tränarakademin.

Deadline för nominering är söndag den 6 november.

För att nominera en tränare:

Föreningen skickar tränarens uppgifter, nuvarande uppdrag och en kort motivering till Douglas Jakobsen.
Om du är tränare, ta kontakt med din förening!

Profil

Tränarakademin riktar sig mot tränare med hög ambitionsnivå, med tyngdpunkt på (men inte begränsat till) åldrarna 20—25 år. Individen ska vara driven av sin egen utveckling som tränare och bedöms ha kommit långt i sitt tränarskap på kort tid.

Antagning

Efter nomineringsprocessen kommer StFF att ta personlig kontakt med kandidaterna. Antagning sker i december och projektet bedrivs under ett kalenderår med kontinuerliga fysiska träffar och utbyten mellan deltagare.

Kostnad

Tränarakademin har en deltagaravgift på 2 500kr

Inbjudan som pdf-fil

Artiklar om Tränarakademin

Unga tränare förbättrar Stockholmsfotbollen

"Utvecklande miljö för unga, ambitiösa tränare"

Vid eventuella frågor, kontakta: