Hjälp valberedningen med styrelsekandidater

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför Stockholms FF:s årsmöte den 7 mars 2023 och vill ha din hjälp med förslag på nya namn till styrelsen.

Ledamöterna kommer att börja med att fråga de förtroendevalda som står i tur att avgå vid det kommande årsmötet om de kan ställa sig till förfogande för omval. Men de vill även ha förslag på nya kandidater. Valberedningen ser gärna förslag på personer med kunskap i ekonomi, juridik eller föreningskunskap.

Tipsa om någon som du tycker skulle passa, eller kanske du själv är rätt person, för uppgiften!

Målet är att styrelsen får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.

Stockholm FF har en engagerad styrelse som under det kommande året bland annat kommer att jobba med implementeringen av den nya fem-års-strategin inom Stockholmsfotbollen.

Skicka dina förslag med e-post till valberedningens ordförande gärna innan årets slut.

Stockholms FF:s valberedning har följande sammansättning:
Peter Göthe, ordf.
Kristian Kinnunen
Johanna Gustavsson
Annika Vikander
Mats Jansson