Årets repskap en enkel match

Stockholms FF:s stadgeenliga Representantskap (repskap) ägde rum den 16 november. De närvarande föreningsrepresentanterna röstade igenom den föreslagna seriesammansättningen och fick information om Svenska FF:s repskap i slutet av november, tävlingsfakta och kommande årsmöten.

I onsdags hölls årets representantskap i StFF:s lokaler i Solna. De 15 klubbar som var på plats hälsades välkomna av mötets och StFF:s ordförande Lars Ekholmer.

Den formella delen av mötet gick snabbt. Inga motioner hade kommit in och inga förslag från StFF fanns på agendan. Det enda officiella beslutet som togs var serieindelningen, för damer div. 3-4 och herrar div. 4-6, som klubbades igenom enhälligt.

Efter det officiella delen fortsatte mötet med en informationsdel. Först med info om SvFF:s representantskap som hålls den 25 november. Där behandlas diverse frågor men två av dem är mer intressanta för oss.

Dels finns en motion från Göteborgs FF som vill att nationell P16-serierna ska läggas ner. Vi kommer rösta avslag på den motionen och vi tror att vi då röstar på det vinnande alternativet.

Det finns även ett förslag från SvFF att damernas division 2 ska bli nationell från och med säsongen 2024. Ett bra förslag tycker vi som jobbat för detta under några år. Vi tror att det blir enklare, tydligare, jämlikare och mer status på det sättet. Vi kommer att rösta för detta förslag.

Handlingar till Svenska FF:s repskap

Efter den information gick tävlingschefen Björn Eriksson igenom statistik från årets Fair Play-liga och informerade kort om justeringar kring Stockholmsserierna och legitimationskontroller.

Mötet avslutades med att Lars Ekholmer gav sin bild kring ordförandeval och motioner till SvFF:s årsmöte som hålls i mars. Det årsmötet kommer bli extra intressant då till exempel en ny ordförande för SvFF ska väljas.

Cirka två halvlekar, 90 minuter, efter mötets öppnande skyndade nöjda deltagare hem för att hinna titta på herrlandskampen på TV. 😊

Handlingar till tidigare och årets repskap hittar du här under rubriken Representantskap. Mötets protokoll publiceras så snart det är justerats.