StFF – en viktig spelfördelare mot hållbar fotboll

Förbundets anläggningsansvarige Robin Johansson skickade i början av veckan in en rapport om de senaste veckornas besök och möten gällande vårt arbete med att skapa en miljömässigt hållbar fotboll.

Det har varit mycket resande under en period med många intressanta och givande möten. StFF får mycket ”cred” för sitt engagemang att föra samman olika aktörer i anläggnings-världen och skapa kunskap om hur vi tillsammans ska kunna göra fotbollen mer hållbar. Genom vår närvaro kan vi vara med och påverka så att fokus hela tiden ligger på spel- och säkerhetsegenskaper för våra spelare.

Med nya, hårdare ifyllnadsmaterial blir ”paden”*) i våra konstgrässystem allt viktigare. För att skapa kunskap kring detta har jag den senaste tiden haft möten med de största tillverkarna som Schmitz, Trocellen och Sekisui Alveo.

Syftet har varit att bygga kunskap och sammanföra dem med våra anläggningsägare så att upphandlingsunderlagen blir bättre styrda mot bra spelegenskaper. Ytterligare ett syfte har också varit att hjälpa leverantörerna att förstå hur viktigt det är att de styr mot miljömässigt hållbara lösningar om de vill lyckas på den nordiska marknaden. Genom att sammanföra dem med våra kommuner bygger de kunskap tillsammans till gagn för fotbollens bästa. Två av leverantörerna kommer att delta på Beställargruppens slutkonferens i Malmö. Mycket bra!

Att kunna återvinna konstgräsmattorna blir allt viktigare. Vecka 46 besökte jag Polytan som precis har startat upp en 100-miljoners-satsning på en ny fabrik utanför Düsseldorf. De har haft stora uppstartproblem på grund av det rådande världsläget. Det viktiga är deras ambitioner och vilja att styra mot att bli en hållbar konstgrästillverkare, allt från råvara in till återvinning.

I Düsseldorf besökte jag även Polytex som är en av de största producenterna av konstgräsmattor. Där fick jag möjlighet att berätta hur vi i Sverige ser på det spill av fibrer som sker när mattorna installeras. Jag förklarade att de bättre måste ta hand om allt spill redan i produktionen. Vi diskuterade möjligheten att sätta in en stor dammsugare i slutfasen av produktionsprocessen.

Personen jag diskuterade med blev nyss invald i styrelsen för ESTC och vi ska fortsätta diskussionen när vi träffs i Stockholm i mars nästa år. Jag skriver detta därför att StFF är med och påverkar industrin så att fotbollen blir alltmer hållbar. Min tanke är att vi på ESTC i Stockholm ska föra samman kommuner med industrin så att våra kommuner ser att utvecklingen går åt rätt håll.

Vecka 44 besökte jag Saltex där jag var inbjuden för att presentera TestbedNordic och de resultat vi har sett av första årets tester. Den färdiga rapporten kommer jag att släppa på Beställargruppens avslutningsmöte i Malmö 30 november. Som jag tidigare berättat har det visat sig att TestbedNordic är mer intressant än någonsin eftersom det är den enda testbädd, worldwide, som testar på det sätt vi gör. Att låta data, i stället för rykten, generera kunskap är vad StFF bidrar med, vilket är mycket uppskattat bland alla aktörer.

Förra veckan installerade vi ett tredje ifyllnadsmaterial för test på testbädden. På onsdagen hade vi ett nytt gäng duktiga fotbollsspelare på plats för att testa de nya materialen.

Tillsammans med övriga fotbollsvärlden kan vi skapa en mer hållbar fotbollsvärld och StFF kan vara en viktig spelfördelare i det arbetet.

*) Sviktpad: Pad är ett sviktlager som i vissa konstgrässystem ligger under konstgräset. Paden kan fås i olika tjocklekar ca 8 - 40 mm beroende av system. Det finns olika typer av sviktpad såsom platsgjuten, prefabricerad, spårad och dräneringspad.

Vid eventuella frågor, kontakta: