Från AGUST till Framtidens fotbollsledare

De 19 elever som började sin utbildning i slutet av augusti tillhör den tionde gruppen ungdomar som genomför utbildningen Framtiden fotbollsledare. Konceptet är lika enkelt som genialiskt, en ung ledare matchas mot en erfaren mentor och får under ett års tid diskutera ledarskap, engagemang eller annat som deltagaren vill ta upp. Men hur tillkom egentligen utbildningen? Vi har pratat med Stockholms FF:s Kicki Bellander som var sekreterare i arbetsgruppen AGUST och har varit förbundets ansvarig för utbildningen samt Daniel Kudrén som var en av ledamöterna i AGUST och en av hjärnorna bakom utbildningen.

Bakgrund till FFL

Stockholms FF har haft olika grupper med ungdomar formade som kommittéer, råd eller som under perioden 2008–2012, Arbetsgrupp ungdom Stockholms Fotbollförbund, AGUST. Syftet med gruppen var att utbilda och slussa in unga organisationsledare in i Stockholmsfotbollen. Som deltagare i gruppen var man med i tre år och drev bland annat Ungt Nätverk, där man bjöd in unga ledare i våra fotbollsföreningar till föreläsningar och erfarenhetsutbyte. Gruppens ledamöter fick även delta på olika utbildningar och var involverad i förbundets verksamhet på olika områden.

Under inledningen av 2012 var det en generationsväxling i AGUST och gruppen tappade fart och hade svårt att driva arbetet vidare. Det var många som kände att tiden inte räckte till på grund av avslutande gymnasiestudier och eget engagemang i förening. Ytterligare en utmaning var att det var svårt att bli en del av förbundet, berättar Kicki Bellander.

De kvarvarande gruppmedlemmarna kände att förbundet bör arbeta för att behålla unga ledare i verksamheten, men inte på samma sätt som tidigare. Ett förslag arbetades fram och gick ut på att ändra AGUST från en ganska abstrakt treårig utbildning till en ettårig utbildning som var betydligt hårdare styrd gällande innehåll och tid. Vid framtagandet av förändringen togs en hel del hänsyn till innehållet i den då aktuella rapporten ”Glädje med fotboll hela livet”. En rapport som handlar om vilka insatser som behöver sättas in för att fler ska fortsätta inom fotbollen.

AGUST-ledamöter vid en planeringskonferens 2012. Daniel Kudrén är tvåa från vänster. Foto: StFF

Daniel Kudrén var en av AGUST-ungdomarna som var med och arbetade fram den nya utbildningen.

– Vi var flera medlemmar i AGUST som tillsammans kom fram till detta koncept, med stort stöd från Kicki Bellander. Efter att ha varit med och drivit AGUST under några år märkte vi hur svårt det var att faktiskt få med unga i föreningslivet och få reell makt och inflytande. Deltagandet vid våra träffar dalade och vi tyckte det verkade som en bra idé att få StFF:s föreningar mer med på tåget och engagera de yngre ledarna på ett mer verkligt plan än bara genom att skicka dem på någon gratisföreläsning en kväll då och då.

Hur gick ni till väga för att utforma den nya utbildningen?

– Vi vred och vände på vad vi egentligen ville åstadkomma med AGUST och kom fram till att det vi ville var att unga personer med intresse för föreningsliv och föreningsadministration skulle kunna få stöd från mer erfarna ledare. Genom fokuserade föreläsningar, mentorprogram och genom att direkt involvera föreningsledningen trodde vi att dessa ungdomar skulle få mycket praktisk träning och en smidig ingång i att vara med som ledare i en fotbollsförening.

Vad är det som skiljer utbildningarna?

– FFL fokuserar mer på praktisk erfarenhet och fokus på den enskilde personen än vad AGUST gjorde. Programmen och föreläsningarna som AGUST arrangerade var lite "one size fits all" vilket är ett ineffektivt sätt att utveckla ledarskap.

Varför bantades utbildningen från 3 år med AGUST till 1 år med FFL?

– Först och främst skulle jag inte kalla det för att vi "bantade" utbildningen. AGUST var inte direkt ett fokuserat eller komprimerat program. Vi som var med och ledde AGUST lade ned ganska mycket tid på arbetet men deltagarna kom på en eller max två föreläsningar en kväll per halvår. Så för oss 5–6 personer i AGUST var det nyttigt men inte för de som vi faktiskt arbetade för. Genom att komprimera utbildningen till 1 år med FFL och ha ett tydligare fokus på vad vi ville åstadkomma fick deltagarna ut betydligt mer, berättar Daniel Kudrén om utbildningen.

Text från AGUST:s planeringskonferens. Foto: StFF

FFL sjösätts

Det färdiga förslaget på den nya utbildningen lämnades in till föreningskommittén, efter lite justeringar och omarbetning blev det grönt ljus och fullt stöd av kommittén.

I början av 2013 skickades en inbjudan ut till föreningarna och åtta ungdomar anmäldes. När elevsammansättningen var klar handplockades mentorer från StFF:s organisation, RF-SISU Stockholm och från någon av distriktets föreningar.

Den 8 september var det dags för den första träffen. De åtta eleverna, representanter från föreningarna och mentorer lyssnade på Helena Carlsson från RF som föreläste om Ungt ledarskap. Den första kullen av FFL:are hade inlett den nu tio års jubilerande utbildningen.

Antalet deltagare har sakta men säkert ökat för varje år till rekordet med 19 elever av jubileumsupplagan. Det står klart att de som går kursen ser möjligheten att förbättra sitt ledarskap, träffa andra ungdomar med samma intressen samt att få en mentor med inriktning att utveckla ledarkunskaperna. Men även för att bättre förstå för hur deras egen förening och fotbollen i stort är organiserad, för att på det sättet kunna påverka.

Många av de föreningar som en gång har anmält en deltagare återkommer gärna fler gånger. Man ser att eleven utvecklas och inte alltför sällan får deltagarna en ny roll i sin förening efter genomförd utbildning, såsom i föreningens styrelse eller i andra arbetsgrupper där de kan vara med och påverka föreningens verksamhet.

FFL i framtiden

Att intresset har ökat syns även genom att utbildningen har fått en avknoppning i ett mindre format. Nu kan en förening genom Projektstöd IF själva arrangera en liknande utbildning, men som kan se lite annorlunda ut.

– Ja, så är det! Vi har sett att intresset för att utbilda föreningens unga ledare har blivit större och större. Utmaningen för många är resorna till och från utbildningarna. Vi når fler unga ledare på detta vis och föreningen kan själva påverka innehållet i utbildningen. Vi föreslår några kurser och föreläsningar som de kan välja och sen kan de komplettera med egna. Detta Projektstöd-paket sker i samarbete med RF-SISU Stockholm.

FFL-utbildningen har inte sett helt likadan ut år efter år som många andra framgångssagor har den hela tiden förändrats och förbättrats. Årligen utvärderas utbildningen där både deltagare och mentorer ger sin åsikt. Den markantaste skillnaden som syns är att det har blivit fler och olika kurser under utbildningen samt att mentorskapet har blivit tydligare och viktigare för att det ska bli bra och hålla över tid.

Att utbildningen nu har pågått och varit populär i ett decennium kan man se genom att tidigare deltagare nu återkommer som mentorer.

– Cirkeln är sluten och vi har uppnått ett av målen med utbildningen genom att bidra till att säkra återväxten av kompetenta ledare inom Stockholmsfotbollen, berättar Daniel Kudrén.

Kicki Bellander som var med som ledare för AGUST-ungdomarna har varit med på hela resan borde vara den som kan skåda in i kristallkulan för att sia om framtiden för FFL.

Ha, ha bra fråga! Nu är det tionde gången vi kör och nästa år blir det en omgång till. Jag kör på till någon säger något annat.

2012 när utbildningen Framtidens fotbollsledare arbetades fram satt följande ledamöter i AGUST:

Daniel Kudrén, Domare
Cia Löv, Bollstanäs SK
Freja Andersson, Enskede IK
Rikard Aspegren, Domare
Max Bergmanolsson, Sollentuna Fotboll IF
Mattias Lindberg, Hässelby SK FF
August Isbrand, Hässelby SK FF
Andreas Manea, Domare
Emil Lagnebring, Norrtulls SK

Eleverna under den första upplagan av FFL var:

Jakob Bergstedt, Bagarmossen Kärrtorps BK
Jakub Jasinski, Bagarmossen Kärrtorps BK
Eric Johansson, Bagarmossen Kärrtorps BK
Lucas Krishan, FC Djursholm
Sophia Sandström, FC Djursholm
Ella Espling, Reymersholms IK
Märta Selander, Reymersholms IK
Nahom Berhane, Rågsveds IF

och mentorerna:

Annelie Norén, instruktör StFF
Annika Eriksson, valberedningens ordförande
Urban Helsing, anställd, instruktör
Daniel Kudrén, AGUST, kommittéledamot
Stephanos Tecle, föreningskonsulent, instruktör
Henrik Lannér, f.d. anställd, ungdomsråd
Katarina Olsson, SvFF förbundskapten
Thomas Söderlind, domare, kommittéledamot

På den inledande bilden ser du sju av åtta deltagare i den första upplagan av FFL.

Under jubileumsläsåret kommer vi att publicera ytterligare tillbaka blickar på utbildningen. Kommande rubriker: Mentorer, Tidigare elever och Föreningarna som har anmält elever.

Läs mer om FFL

Vid eventuella frågor, kontakta:

Foto: StFF