1 december – sista dagen för årsmötesmotioner

På första dagen av julmånaden finns det en viktigt sak att ha i minnet för våra klubbar. Det är dagen då motioner till vårat årsmöte ska vara StFF:s styrelse tillhanda.

Om er förening vill ändra på något i distriktets verksamhet börjar det bli bråda dagar. Senast den 1 december ska motioner till Stockholms FF:s årsmöte vara förbundets styrelse tillhanda. Motioner ska sändas in med post och vara undertecknade av behörig person i föreningen.

Följande står att läsa i våra stadgar under 2 Kap 5 § om årsmötets motioner.

5 § Motioner

Förslag till ärende att behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 december. Rätt att inge förslag tillkommer inom StFF röstberättigad förening och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds genom föreningen med dess utlåtande. Föreningens motion samt utlåtande ska vara undertecknat av föreningens firmatecknare.

Årsmötet 2023 äger rum den 7 mars, på Park Inn hotell i Solna Centrum. 

Läs mer om årsmötet i våra stadgar! Klicka in på rubriken Stadgar och läs under 2 Kap, Årsmöte.