Ungt Nätverk bjuder in till ny träff

Ungt Nätverk bjuder in till årets första träff! En föreläsning om antimatchfixning och otillåten vadhållning samt VM-kvalmatchen Sverige mot Tjeckien står på programmet.

Den 24 mars träffas vi igen. Denna gång bjuder vi på en föreläsning om antimatchfixning och otillåten vadhållning med föreläsarna Mats Lundholm och Catharina Conrad från RF-SISU Stockholm. Efter föreläsningen avslutar vi kvällen med att gemensamt gå vidare till Friends Arena för att se VM-kvalmatchen mellan Sverige och Tjeckien. Eventet är utan kostnad men har ett begränsat antal platser (25). 

Var: StFF:s kansli Västra Vägen 5A, Solna
När: Torsdag 24 mars kl.18.30 - 22.30, matchstart kl. 20.45
Vem: Unga tränare/ledare/domare i åldern 15-25 år.
Anmälan: Senast den 20 mars (först-till-kvarn-metoden gäller)

Vad är Ungt Nätverk?

Ungt Nätverk drivs av StFF:s Ungdomskommitté och bjuder in föreningarnas unga ledare (15-25 år) till föreläsningar och workshops. Ungdomskommittén vill lyssna på åsikter från Stockholmsfotbollens unga ledare/domare och ge möjlighet till att nätverka. Under 2022 är målsättningen att genomföra fyra träffar med olika karaktär och teman. Vi bjuder därför in till årets första träff och hoppas att just du kan närvara!

Antimatchfixning och otillåten vadhållning 

Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixning involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot dig som är aktiv inom idrotten. Antimatchfixning för att vi vill jobba mot matchfixning tillsammans!

Otillåten vadhållning. Det finns olika aktörer runt och i idrotten som inte själva får eller genom ombud, varken inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till olika tävlingsmoment under tävlingen enligt vederbörande idrotts tävlingsregler. Sådan vadhållning får inte heller ske på en annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher.

Under den här föreläsningen kommer vi att prata om hur vi tillsammans kan jobba för att motverka detta genom olika insatser där du är en viktig del.

Vid eventuella frågor, kontakta: