Jämställd fotboll – en bit på väg

En av Stockholms FF sju prioriterade strategier är: Förbättrad jämställdhet på alla nivåer. Annelie Norén som för en knapp månad sedan avslutade sin tjänst hos StFF, för att bli en av Svenska FF:s Nationell Fotbollsutvecklare, har varit ansvarig för många av de projekt som har initierats de senaste åren. Idag på den internationella kvinnodagen berättar Annelie om steg som har tagits för en mer jämställd fotboll.

Om vi går tillbaka i tiden till Annelies barndom och uppväxten i klubben Djurö/Vindö IF på idylliska Sjösalavallen var förhållandena för de aktiva ingen skillnad utan både flickor och pojkar hade samma förutsättningar. Det var först när steget vid 20 års ålder togs till att spela i Stockholm stad och Hammarby som skillnaderna blev uppenbara.

– Det blev ganska tydligt att ett damallsvenskt lag inte riktigt prioriterades lika mycket som ett herrallsvenskt.

En av anledningarna till att det blev så pass uppenbart var den jämställda uppväxten i kontrast till den verklighet som då rådde i de flesta större klubbar. Stegvis har utvecklingen succesivt gått framåt sedan dess, även om det varit väldigt trögt.

Annelie började sin anställning som spelarutvecklare hos Stockholms FF 2011. Men det var först runt årsskiftet 2017/18 när den dåvarande styrelsen tog fram jämställdhet som en av de sju prioriterade strategierna som Annelie började få ett visst ansvar för frågan.

När arbetet var i sin linda var det inte så tydligt mer än att det skulle tas fram en jämställdhetsenkät och kansliets förhållning i ämnet. Det var inte heller uttalat att just Annelie skulle arbeta med jämställdhetsfrågor. Först knappt två år senare när Andrea Möllerberg kom in som distriktschef blev arbetsuppgiften något som ingick i tjänstebeskrivningen.

Annelies förhoppning är att vi kommer uppnå jämställdhet inom fotbollen under hennes livstid och att vi en dag inte behöver prata i termer som jämlikhet eller jämställdhet utan att det är en självklarhet. Definitionen  för det senare kommer som ett rinnande vatten:

– Alla oavsett kön ska ha rätt till samma möjligheter, sedan är det individen som avgör hur långt eller ”kort” man kommer. Men det ska inte bero på könet eller att man blir begränsad från början, varken kille eller tjej.

Det har gått några år sedan Annelie växte upp på 70- och 80-talet, frågan är om hon kan märka någon förändring fram till dags dato?

– Det är en annan attityd och jag tror att tjejer generellt som växer upp idag är inte påverkade på samma sätt som vi som växte upp innan millenniumskiftet. Nu ser man skillnad och det tydliga är det som syns utåt. Det vill säga damallsvenskan, landslagen och de olika europeiska ligorna om man ser fotbollsdelen, men det finns fortfarande en massa kvar att göra.

Här räknar Annelie upp följande punkter:

  • Hur föreningarna faktiskt prioriterar. Det finns exempel där klubbar väljer att göra annorlunda på killar och tjejer.
  • För att vi ska bli mer jämställda måste vi få in fler kvinnor i ledande positioner. Kvinnor har en helt annan förståelse för hur det har sett ut, hur det kan se ut och hur det fortfarande ser ut ibland. Det innebär inte att alla män är "dumma" utan det behövs en mix.

Om vi i stället tittar i backspegeln och studerar vad som har fört utvecklingen framåt vad hittar vi då för exempel.

  • Damlandslagets framgångar. Även om det inte har blivit något guld sedan 1984 har framgångarna var stora och rönt stor uppmärksamhet.
  • Det som sker i klubbarna i Europa nu. Med den utvecklingen där man ser att med så mycket mindre pengar kan man göra så mycket på kort tid. Det krävs för att fler ska vakna upp och förstå att det här är på allvar.
  • Går vi till vårt distrikt är Mammor i fotbollsskolan, som är ett av våra jämställdhetsprojekt, i framtiden kan leda till stora förändringar. Att tidigt få en kombination av män och kvinnor i tidig ålder.

Nu när du har tagit steget till Svenska FF och rollen som NaFu hur ska du i den positionen fortsätta förmedla och jobba för en jämställdutveckling?

– Jag tror att jag har med mig det i ryggsäcken hela tiden. De kollegor som jag jobbar med har redan fokus på det här. Det finns tydliga direktiv på hur vi ska jobba. Jag kommer ju även vara på alerten och bidra med den efterhet som jag har med mig fån de arbeten som vi har gjort.

Annelie kommer att fortsätta sprida budskapet och jobba för en jämställd fotboll, något som på Stockholms FF också kommer att göra. Som en liten del av det kommer vi från och med onsdagen (9 mars) här på hemsidan presentera den kvinnliga delen av Stockolms FF:s personal.

I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars publicerade vi först en artikel om hur jämställdhetsarbetet har framskridit. Dagarna efter presenterade vi kvinnorna som jobbar på Stockholm Fotbollförbund.

Jämställd fotboll – en bit på väg

Kvinnor på Stockholms FF:s kansli – cheferna

Kvinnorna på Stockholms FF:s kansli – fotbollsavdelningen

Kvinnorna på Stockholms FF:s kansli – tävlingsavdelningen och staben