Välkommen till inspirationskväll!

Den 16 juni bjuder StFF in till två föreläsningar – om ledarskap med Elin Borg respektive tränarskap med Jessica Höglander och Kristin Oscarson. Kvällen innehåller även gruppdiskussioner kring ämnena med syfte att lyfta goda exempel och lära av varandra. Träffen vänder sig till alla kvinnor oavsett erfarenhet eller nivå och är kostnadsfri, men vi tillämpar först-till-kvarn-principen.

Föreläsningskvällen är ett led i Stockholms Fotbollförbunds arbete med att behålla och stärka våra kvinnliga tränare och verka för att de ska bli ännu fler. Syftet med det kvinnliga nätverk StFF driver, är att skapa en plattform för kvinnor att utbyta erfarenheter, kunskap och öppna upp nya möjligheter för varandra. Du behöver inte vara med i nätverket för att delta i denna träff, men du är varmt välkommen att gå med där du kan nätverka med likasinnade inom distriktet.

Läs mer i inbjudan här!