Fotbollsglädje & engagemang!

Under det gångna helgen begav sig Stockholms Fotbollförbunds förtroendevalda och personal ut bland planerna för att sätta fokus på fotbollens matchmiljö. Vi fick se fotbollsglädje och engagemang av spelare, ledare och publik samt domare som skötte sin uppgift med bravur. I stort positiva matchmiljöer, men några få mindre icke lämpliga aktioner ägde också rum. Nu hjälps vi åt att få en hundraprocentig positiv matchmiljö – stort tack till alla inblandade!  

I 90 procent av fallen är matchmiljön bra.
Tillsammans kan vi bättre.
Från 90 till 100.

Matchmiljöhelgens syfte med ökad förbundsnärvaro vid planerna är att visa att vårt arbete med att skapa en tryggare matchmiljö är en prioriterad och viktig fråga. 

Samarbetspartners kring "Tillsammans för en tryggare matchmiljö" är Volkswagen Stockholm och adidas. Grönt Kort för Fair Play delas ut i samarbete med Folksam.

Läs mer om StFF:s arbete kring matchmiljön.