Dream Team on the road

Redan 2014 var Marlene Yngve med och startade Järla IF:s parafotbollslag ”Dream Team”, som under helgen befinner sig i Malmö för att spela Special Olympics. Ett härligt äventyr för en grupp ungdomar där gemenskapen är lika viktig som själva fotbollsutövandet.

Marlene Yngve ingick i Järla IF:s styrelse och drog i gång satsningen med parafotboll i klubben med hjälp av projektbidrag från Nacka Kommun. I samband med igångsättandet av laget tog Marlene kontakt med Stuvsta IF:s Dream Team, för att få en inblick hur de hade gjort. Stuvstas ledare erbjöd sig att vara med på Järlas första träning för att visa hur det hela går till. Mycket uppskattat!

- De första träningarna var gratis och alla var välkomna. Det var varierande ålder på deltagarna, men från 9 år och uppåt samt både tjejer och killar. Sedan rullade det på och fler spelare tillkom. Jag kontaktade också särskolor, fritids och habiliteringen för att sprida budskapet om lagets existens. Spelare tog med sig kompisar och då jag arbetar på en fritidsgård kunde jag naturligt få in spelare därifrån.

Järlas Dream Team består av ca 30 spelare, både tjejer och killar, i åldern 14-20 år som tränar tre gånger i veckan och en träning är specifikt för föreningens division 4-lag. Man har en kombination av olika personer i ledarteamet.

- Det är fyra externa tränare som har avtal och kan målgruppen samt har erfarenhet att jobba med dem. Sedan finns det föräldrar som engagerar sig och just nu fem ungdomsledare som har funktionsvariation. Två av dem spelar också i ordinarie lag numera! Föräldrar till den här målgruppen har generellt svårare att engagera sig, då de inte har den tiden och möjligheten. Alla externa ledare samt förälder har genomfört olika tränarutbildningar. 

Det finns ca tio parafotbollslag i Stockholmstrakten som brukar mötas och spela mot varandra. Järla IF FK Dream Team är med i Mälarseriens divisionsspel som är en öppen serie för paralag.

Vilka utmaningar och möjligheter finns det med verksamheten?
- Det finns många möjligheter att utveckla verksamheten, och vi gör det hela tiden. Det handlar om att ha struktur, bra planering och ledare samt yta att vara på. Jag skulle kunna starta fler grupper, men då blir det ett heltidsjobb. Det skulle kunna startas en grupp för de som behöver mer stöd. En grupp med Frame fotboll, blindfotboll o s v.

- Vi vill samtidigt behålla de spelare vi har och inte starta för mycket på en gång, men det finns ett stort behov. Just nu kan vi inte ta emot alla, flera kommer och testar och några stannar, men en del behöver ett annat upplägg där man kan hantera större behov. En utmaning är logistiken, att spelare har svårt att ta sig till träningar.

Vad betyder gemenskapen och det sociala för spelarna?
- Laget betyder mycket tror jag, att träffa kompisar. Det sociala är lika viktigt som fotbollen. För många är det första gången som man klarar en lagaktivitet, vilket betyder mycket för självständigheten. En del ungdomar har t ex lärt sig att åka buss själva för att kunna komma till träningen.

Om ni ska ge tips till andra som funderar på att starta ett parafotbollslag, vad skulle det vara?
- Ta kontakt med ett redan befintligt paralag! Uppfinn inte hjulet själva utan starta inom en redan befintlig fotbollsklubb samt sök projektbidrag. Ta in minst en extern ledare som du vet kommer regelbundet på varje träning, kontinuiteten är oerhört viktig för denna målgrupp. Gärna någon som kan målgruppen, bemötande och pedagogik.

Något som förstärker gemenskapen i laget är olika resor som Järla genomför. Igår tog sig 13 spelare och två ledare i Dream Team ner till Malmö med tåg för att spela i Special Olympics, där 6 lag deltar. En pampig invigning väntar och även att få se andra parasporter tävla mot varandra. 12 idrotter genomför tävlingar i Special Olympics.

Catharina Conrad är ordförande i Järla IF och öser lovord över Marlene Yngves insatser för parafotbollen.

- Jag var anställd i föreningen när Marlene kläckte idén om ett paralag. Vi hade under lång tid arbetat med utmärkt förening-konceptet med Nacka Kommun och RF-SISU. Vi pratade en del om vår värdegrund och att vår förening var för alla och då var den ju inte det. Marlene har sedan dess jobbat enträget, fokuserat och målmedvetet med att få till en så bra och trygg tränings- och tävlingsmiljö som möjligt för den här målgruppen. 

Läs mer om parafotboll i Stockholm samt om de parafotbollsläger StFF arrangerar i augusti.

Bild: Järla IF