Projektet BioPitch närmar sig målet

En idé om att använda svensk skog som fyllnadsmaterial och som ledde till projektet BioPitch har nu tagit ytterligare ett steg för att nå sitt slutmål, att läggas ut på världens planer som en ersättning till de fossila material som finns idag.

Med Sveriges nationalarena för fotboll som fond möttes forskning, industri, kommun och fotboll för att delta vid det historiska ögonblicket när Sveriges första skogsbaserade funktionsmaterial för konstgräsplaner installerades på Råstasjöns Idrottsplats.

Ifyllnadsmaterialet är resultat av ett forskningsprojekt delfinansierat genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Projektet, med namnet BioPitch, drivs av Stockholms Fotbollförbund i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, Lignin Industries, Sports Labs och kommunerna Solna, Stockholm och Karlstad.

Projektledaren Robin Johansson från Stockholms FF hälsade de närvarande välkomna genom att kortfattat berätta om projektet. 

– Den här dagen är lite speciell. När jag började med projektet 2018 hade jag en idé och då träffade jag en kille på RISE som hette Hans Holmberg. Han lyssnade och tyckte idén lät spännade till sin organisation. Nu fick jag höra att denna visionär nyligen gått bort, så jag vill tillägna den här dagen till honom, berättade Robin Johansson.

Stefan Diderich, Director General för konstgräsindustrins branschorganisation EMEA Synthetic Turf Council, ESTC tog vid och berättade om utvecklingen som görs för att förbättra miljön inom konstgräsindustrin. 

På frågan om hur Stefan ser på projektet BioPitch blev svaret:

– It´s very interesting!

Den finns företag både i Europa och i USA som håller på och utvecklar biobaserade ifyllnadsmaterial med skog, kork och kokos. Men BioPitch är mycket intressant att följa. 

Solna stads ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Peter Edholm, tog fasta på Robins inledning med den kunskapsinhämtning som görs i projektet. 

– Fotboll och dess faciliteter är ett område där det är många aktörer och intressenter som har många åsikter. Frågar man de olika aktörerna kommer man få tio olika svar om vilket som är det bästa materialet. Det enda sättet för en beslutfattare då är att man hämtar in kunskap.

Av de annonserade talarna avslutade Stockholms FF:s ordförande Lars Ekholmer med att berätta om StFF:s roll i vikten av att det kommer nya miljövänliga material som gör att kommuner kan fortsätta att investera i planer och anläggningar utan att känna att det strider mot kommunens miljöpolicy.

– Ett förbund i Sverige driver inte forskningsprojekt på det här sättet. Men vi inom Stockholms FF ville göra något som förändrar och Robin har gjort ett kanonjobb och jag vill rikta ett stort tack till alla er andra som har engagerat er i projektet.

På bilden från höger: Klas Esbo, Lignin Industries, Robin Johansson, StFF, Anders Holmgren, Vinnova, Johanna Staaf, BioInnovation, Kennet Siverling, Solna stad, Peter Edholm, Solna stad, Stefan Diderich, ESTC, Stig Bardage, RISE, Marielle Henriksson, RISE. Foto: StFF.

Även Lignin industries Klas Esbo och Marielle Henriksson från RISE tog till orda. 

Klas berättade att lignin är en restprodukt som skogsindustrin i stort sett inte använder. 25 procent av trädet består av lignin som om det används går till eldning för att få energi. Lignin industries har tagit fram ett sätt att ta fram bioplast som är en av beståndsdelarna i BioPitch. De övriga är sågspån och ett bindningsmedel.

– Det har varit en fantastisk resa från att vi har tagit fram några kilo i labbet, sen ökat till 50 till 500 och nu 4 ton, berättade Marielle om resan från idé till dagen då en hel 5 mot 5-plan belades med det skogsbaserade funktionsmaterial.

Materialet som är godkänt av FIFA är nu utlagt på testbädden i Solna för att under ett år testas av spelare. Så om drygt ett år när utvärderingen är klar vet vi resultatet och hur den fortsatta framtiden ser ut för det spännande projektet BioPitch.

Läs även BioInnovations artikel: Snart premiär för svensk skog på fotbollsplaner - BioInnovation

Vid eventeulla frågor, kontakta projketledaren: