Tillsammans kan vi påverka

Påverkansarbete i anläggningsfrågan är alltid viktigt och extra prioriterad under ett valår. StFF:s anläggningsansvarige Robin Johansson berättar hur StFF och föreningarna kan arbeta tillsammans med att skapa fler planytor i distriktet.

- Att påverka politiker lokalt är viktigt av många skäl, framför allt för att det är lokalbefolkningen som har kunskap och kännedom om de förhållanden som råder. I en lokal fotbollsförening finns det många som kan hjälpa till och stöta och blöta idrottsliga idéer utifrån det lokala perspektivet. Ett medborgarförslag är ofta bästa starten för en dialog med de lokala politikerna, menar Robin Johansson.

Vilken är din roll hos StFF?
- Det är att handha anläggningsfrågor av olika slag. Det gäller både arbete med att få till nya fotbollsytor som att förstå hur framtidens fotbollsytor ska kunna bli mer miljömässigt hållbara för att klara de allt hårdare krav myndigheter och kommuner ställer.

- Vi har ett brett kontaktnät både bland kommunala tjänstemän och politiker, anläggningsföretag, branschorganisationer samt finansiella organisationer. Vi deltar också aktivt som medlem i olika nationella och internationella organisationer där konstgräsfrågor från lokal till EU nivå avhandlas.   

Vad kan du hjälpa distriktets föreningar med?
- Vi på StFF kan vara ett stöd när en eller flera föreningar vill uppvakta en kommun i ett anläggningsärende. Vi kan både anordna och vara med på möten. Vi kan också vara behjälpliga med tips och råd vid ansökningar till organisationer som bidrar med finansiering i olika former. StFF finns också till hands med kunskap till både kommuner och föreningar gällande frågor rörande allt som har med konstgräsanläggningar att göra och då inte minst den allt viktigare miljömässiga aspekten.

Vad behöver föreningarna själva åstadkomma?
- Som enskild förening och i samarbete med andra föreningar finns det stora möjligheter att påverka. Den lokala förankringen, med medlemmar som brinner för sina barn och deras möjlighet att röra på sig, har mycket starkare påverkansfaktor än när vi centralt försöker fånga politikernas intresse.

- Vi på StFF vill gärna vara med och stödja de lokala initiativen och tillsammans har vi möjlighet att påverka och få gehör. Låt oss därför tillsammans kroka arm inför valet i september och påverka våra politiker så att byggandet av fler idrottsplatser kommer högst upp på deras agenda. Bristen på idrottsplatser måste rättas till så att våra barn och unga enkelt kan träffa sina kompisar och sporta tillsammans, både i organiserad som spontan form.

- Har ni en idé ni vill bolla med oss på StFF är det bara att kontakta mig så tar vi ett möte och ser hur vi kan gå vidare, hälsar Robin Johansson.